STILLINGSMARKEDET SOS-barnebyen i Bergen er et fellesskap med åtte nye familiehus for barn som ikke kan bo sammen med sin egen familie. I hvert hus bor det SOS-foreldre og 3-5 barn. Barnebyen inneholder også et felleshus, et gjestehus og et hus for barnebylederen med familie. SOS-barnebyen i Bergen ligger i Kjøkkelvik i Laksevåg. SOS-barnebyer har i dag 457 barnebyer i 132 land, og det finnes over 60 barnebyer i Vest-Europa. SOS-barnebyer Norge er en del av paraplyorganisasjonen SOS-Kinderdorf International. NORGES FØRSTE SOS-BARNEBY! Vi søker foreldre og familieassistenter Å være SOS-foreldre er mer en livsstil enn en jobb. Du flytter til Bergen, bor i et familiehus i barnebyen, og tar langsiktig omsorg for barn. Som familieassistent avlaster du SOS-foreldrene, men bor ikke i barnebyen. Vi starter vår ansettelsesprosess nå, fordi vi vil gi deg god tid til å forberede deg. Ansettelse og innflytting i de første husene skjer våren 2008. Hvis stillingene først er aktuelle for deg etter 2008, vil vi også gjerne høre fra deg nå. Krav til søkere: • Trygge og tydelige omsorgspersoner som har erfaring med barn • Gjerne pedagogisk/barnefaglig utdanning • Egne barn er helst over 15 år • Godkjent politiattest og god helse • Ryddig økonomi • Et nettverk uten konfliktfylte relasjoner Vi er interessert i søknader fra både par, enslige og personer med minoritets- bakgrunn Vi tilbyr: • Grundig opplæring, inkludert hospitering i andre SOS-barnebyer • Jevnlig avlastning og veiledning/ oppfølging fra eget fagteam • Nyskapende utviklingsarbeid for barn • Arbeidsavtale, lønn, ferie og pensjonsordning • Et internasjonalt nettverk Søknad m/CV sendes innen 22. april 07 til senior pers.medarbeider Anette Fredriksen e-post:anette.fredriksen@sos-barnebyer.no For mer informasjon kontakt: Leder for Nasjonale Program Sidsel G. Jordheim tlf: 23 31 08 59/90 52 66 02. Se også: www.sos-barnebyer.no/bergen Fagbladet 3/2007 > 35 fbaargang2007 fbseksjonHEL