STILLINGSMARKEDET Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) er et helseforetak i Helse Øst, tilsluttet Universitetet i Oslo, og et av landets største sykehus. Sykehuset har høye faglige og driftsmessige ambisjoner. 01.10.08 flytter vi inn i nytt sykehus på Lørenskog. Sykehuset skal bli et av de mest pasientfokuserte og driftseffektive sykehus i Norge, samt det mest moderne sykehus i Europa. Samtidig med byggingen av nytt sykehus, gjennomfører vi Norges største omstillings - og endringsprosses i sykehus. Dette gir meget store muligheter og utfordringer. Kvinneklinikken Spesialhjelpepleier Vi søker spesialhjelpepleier til sommervikariat ved føde- og barsel- avdelingene (saksnr. 07/00653) Det er behov for vikariater i perioden 01.06.07 til 31.08.07. De som søker kan få vikariat i inntil 3 mnd., men alle er velkomne til å søke på ulike stillingsbrøker og perioder. Vi ønsker kreative og dyktige spesialhjelpepleiere. Vi kan tilby et aktivt, spennende og faglig godt miljø. Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonslederne Ingrid Wormstrand tlf. 67 92 88 60, Anne Marit Halse tlf. 67 92 88 30 og Karin Ørum tlf. 67 92 88 70. Søknadsfrist: 2. april 2007 Akershus universitetssykehus HF har som personalpolitisk målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en balansert alders- og kjønnsammensetning og å rekruttere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn. Det er ønskelig at søknaden sendes elektronisk. Elektronisk søknadsskjema finner du på www.ahus.no. Oslo kommune Sykehjemsetaten Lilleborg sykehjem Hjelpepleiere søkes til post 5 Fra 1. januar 2007 ble sykehjemmene i Oslo kommune overført fra bydelene til en nyopprettet etat som har ansvar for å drive kommunens sykehjem. Lilleborg sykehjem har 125 sykehjemsplasser fordelt på 5 poster. Post 5 er en avdeling med 25 langtidsplasser. Avdelingen har nå to 100 % faste hjelpepleierstillinger ledige. Vi kan tilby • godt fagmiljø • fokus på fag og kvalitet • godt arbeidsmiljø hvor ansatte trives Vi er på jakt etter en kollega som • er autorisert hjelpepleier • er faglig engasjert og positivt innstilt • gode samarbeidsevner og motivasjon til å arbeide med eldre • ser muligheter der andre ser begrensninger Arbeidstiden er 35,5 t/u turnus, med arbeid hver 3. helg. Lønnstrinn 18-31. Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Manijeh Cheghamarani på telefon 23 42 36 25 eller e-post: manijeh.m.cheghamarani@ sye.oslo.kommune.no Søknad merkes: utlysningsnr. 0136241/0136242, og sendes til: Lilleborg sykehjem, Dynekilsgt. 20, 0569 Oslo. Søknad kan også sendes pr. mail til: gerd.jensen@sye.oslo.kommune.no Søknadsfrist 30. mars 2007. www.oslo.kommune.no www.ahus.no >> www.fagbladet.no HOVSETERHJEMMET ligger i Bydel Vestre Aker, og Carema Omsorg har ansvar for driften. Det er 185 plasser fordelt på langtidsplasser, korttids-, rehabiliterings- og skjermede plasser for demente i tillegg til dagsenterplasser. Vi har egen bedriftsintern hjelpepleier- utdanning og lederutdanning for gruppe- ledere. Vi ønsker å fremstå med et miljø som bærer preg av faglighet, aktivitet, humor og service. Carema Omsorg er en verdistyrt organisasjon hvor oppmerksomheten rettes mot det mellommenneskelige møtet der kvalitet skapes. Vi ønsker å knytte til oss personer som vil være med på å skape fremtidens eldreomsorg og som setter kundenes behov i fokus. VI SØKER AUTORISERTEHJELPEPLEIERE TIL: • Faste stillinger til somatisk, rehab/korttid og skjermet enhet. • Faste helger og sporadiske vakter. • Ferievikarer sommeren 2007. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper er en forutsetning. For nærmere informasjon, ta kontakt med Merete Helland, Liv Dalheim eller Kjersti Johannesen. Telefon 22702470. Søknad med CV sendes Hovseterhjemmet, Landingsveien 12, 0767 OSLO, eller på mail: kjersti.johannesen@carema.no 36 > Fagbladet 3/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL