STILLINGSMARKEDET Oslo kommune Bydel Stovner Hjemmetjenesten i Bydel Stovner er organisert i to hjemmesykepleie- distrikter og en gruppe for praktisk bistand som dekker hele bydelen. Vi holder til henholdsvis sentralt på Stovner og Vestli. Vår visjon er ”En tjeneste å stole på”. Enhet for hjemmetjenester Hjemmesykepleien Haugenstua/Høybråten og Stovner/Vestli distrikt søker Omsorgsarbeidere/ hjelpepleiere 1. Omsorgsarbeider/Hjelpepleier 100 % fast stilling. Turnus, 35.50 t/uke. Stovner/Vestli. Ltr. 16 – 26. (Utl.saksnr. 0136226.) 2. Omsorgsarbeider/Hjelpepleier 100 % fast stilling. Turnus, 35.50 t/uke. Stovner/Vestli. Ltr. 19 – 29. (Utl.saksnr. 0136229.) 3. Omsorgsarbeider/Hjelpepleier 100 % fast stilling. Turnus, 35.50 t/uke. Haugenstua/Høybråten. Ltr. 17 – 27. (Utl.saksnr. 0136230.) 4. Omsorgsarbeider/Hjelpepleier 75 % fast stilling. Turnus, 26,60 t/uke. Haugenstua/Høybråten. Ltr. 23 – 33. (Utl.saksnr. 0136231.) Vi søker også etter hjelpepleiere/omsorgarbeidere som ekstravakter og sommervikarer. Vi tilbyr: En tjeneste i utvikling, med bl.a. egen fagutviklingssyke- pleier, palliativ sykepleier. Et aktivt, trivelig og mangfoldig arbeids- miljø – aldri en kjedelig dag på jobben! Vi krever: Autorisasjon som hjelpepleier eller fagbrev som omsorgsarbeider. Fleksibilitet, engasjement, evne til å arbeide selv- stendighet og gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vektlegges. Ønskelig med erfaring fra hjemmetjenester. Det er nødvendig med førerkort ved Haugenstua/Høybråten distrikt. Kontaktperson(er): Avd.leder Nina Martinsen, tlf. 23 47 12 25/10. E-post: nina.martinsen@bsr.oslo.kommune.no Avd. leder Ann-Kristin Knudsen, tlf. 23 47 17 52/50. E-post: ann-kristin.knudsen@bsr.oslo.kommune.no Søknad sende: Bydel Stovner, Hjemmetjenesten v/avdelingsleder Nina Martinsen, Jacobine Ryes vei 13, 0987 Oslo. Søknadsfrist: 30.03.2007. ”Oslo kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen, og ha en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke”. Bydel Stovner Karl Fossums vei 30, 0985 Oslo www.oslo.kommune.no Sørøst før og nå Slår man sammen helseregion Sør og Øst, lager man en gigantregion. Om folk har følt distanse nå, vil de til de grader gjøre det etter en sammenslå- ing. Dette vil innebære at folk i Engerdal tilhører samme helseregion som folk i Arendal. Det blir feil.    Bjarne Håkon Hanssen, 2004 Journaler på nett I løpet av 2007 får danske pasienter tilgang til å lese sine egne journaler fra sykehuset eller fastlegen på nett. I første omgang vil dette gjelde for pasi- enter i Viborg. Så følger resten av Danmark. De nye nettbaserte pasientjournalene er blitt til etter en avtale mellom regionene og personalorganisasjonene i sykehusvesenet, melder Online Helserevyen. Formannen for regionene, Bent Hansen, vil ikke sette dato på når landet får adgang til de elektroniske pasientjournalene, men lover at det skal skje innen kort tid.    VeV Homsesjukehjem Mange homofile kryper inn i skapet igjen når de flytter på sjukehjem. Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LHL) i Oslo og Akershus foreslår derfor egne institusjoner for mennesker med homofil legning. Forslaget har møtt motbør både fra byrådsleder Erling Lae og Kim Friele, en av dem som tidlig stod fram som lesbisk.    KES Funksjonshemmet i arbeid LO og NHO har laget en veileder for bedrifter som ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne. Sammen har de laget en perm med råd til bedrifter som ønsker å ansette eller beholde funksjonshemmede i bedriften. Hovedtema i permen er ledere, medarbeidere og myndighetenes virkemidler, rettigheter og ansvar. Permen kan bestilles fra LO. Kontakt er Ellen Retteråsen som treffes på 23 06 16 51 eller ellen.retterasen@lo.no    KES Voksenrett til vgs Regjeringen foreslår å oppheve bestemmelsen i Opplæringsloven om at bare voksne født før 1978 har rett til videregående opplæring. I stedet fore- slår den å innføre en nedre aldersgrense på 25 år. Dette tiltaket vil være viktig også for innvandrere som har kommet sent til Norge, mener regje- ringen.    ACL 1000 flere læreplasser I fjor ble det formidlet 12.000 læreplasser, noe som er ett tusen flere enn året før. Kunnskapsminister Øystein Djupedal har understreket at det er viktig at det offentlige tilbyr flere læreplasser. Regjeringen bestemte i oktober i fjor at alle departementer og underliggende etater skal arbeide for å ta inn flere lærlinger.    VeV >> www.fagbladet.no Fagbladet 3/2007 > 37 fbaargang2007 fbseksjonHEL