ønsker det, kan leie hybel i et hybel- hus som kommunen eier, legger hun til. – Framtidas modell – Som de fleste landkommuner i dette landet, får Gran en stadig eldre befolk- ning. Vi trenger flere hender innen pleie og omsorg, og det er viktig med en aktiv rekrutteringspolitikk, sier personalkonsulenten. – Nettopp derfor er dette med lærlinger en viktig del av kommunens strategi. De unge får fullført en fagut- danning, og vi håper de velger sin arbeidsplass i hjemkommunen, med alt det betyr av verdi- skapning i en kommune som Gran. – Jeg mener bestemt at dette er en modell for framtida, selv om mange kommuner ennå ikke har utviklet en tradisjon for å rekruttere framtidas innbyggere og kommunalt Lærlinger i kommunene ansatte gjennom lærlingord- ningen, sier Heggen. KS har tidligere oppfordret kommunene til å ta inn en lærling per 1000 innbygger. Under hovedoppgjøret i fjor ble KS og Fagfor- bundet enig om å gjennomføre dette målet. Også i andre tariffområder, blant annet HSH, PBL og Navo Helse, er partene enig om å stimulere til å øke inntaket av lærlinger. – Dette må være et minimum. Vår politikk er at alle som søker, skal få læreplass, sier Linn E. Hemmingsen, valgt ungdomssekretær i Fagforbun- det. Hun mener det er viktig at kommunene tenker på framtidas arbeids- kraftbehov og er ambisiøse i inntaket av lærlinger. Lærlinger er, og burde også bli sett på, som en stor ressurs for arbeidsplassene! På siste LO-kongress fikk Fagforbundet gjennomslag for å gå inn for lovfestet rett til læreplass både i privat LÆRLING: Joakim Hansen – en omsorgsfull rocker in spe. Han får god støtte av bedriftspedagog Ragnhild Heggen, som har ansvaret for alle lærlingene i Gran kommune. Bak f.v. Hege Anette Engen, Tony Aasby, og Gunvor Grandlund Klundby. og offentlig sektor. Fagbladet 3/2007 > 41 fbaargang2007 fbseksjonHEL