FORKLARINGER • Unique Profil: Visma Uniques fagsystem for pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten. • DocMap: Helse-Nord RHF har valgt de web-baserte datasystemet DocMap som felles ledelse- og kvali- tetsstyringssystem. Systemet skal gjøre det enklere å bruke og å gjenfinne styrende dokumentasjon. • UMTS: «Universal Mobile Telecommunications System», nytt mobilnett som gjør at data kan over- føres 8–10 ganger raskere enn i GSM-nettet. – Da vi startet, var mange av pc-ene i bruk allerede noen år gamle, og ikke i stand til å håndtere store bildefiler. Nettverkshastighet har også vært en utfordring, samt mangel på lagrings- plass for data. Vi forutså ikke alt, og det har vært nødvendig å dempe forventningene om umiddelbar effekt og gevinst. Likevel oppfordrer hun andre kom- muner som ønsker å utnytte mulig- hetene ved elektronisk samhandling til å gå i gang. En hovedforutsetning for å lykkes, er forankring i ledelsen – tilrettelagt opplæring og tett opp- følging og support. – Kostnadene for kommunen ved å drive helse- og omsorgstjenesten på Med bærbar pc i akuttsekken Bærbar pc har fått fast plass i akutt- sekken når nattjenesten i vidstrakte Tromsø kommune er på jobb. De nye digitale hjelpemidlene sikrer både raskere utrykning og bedre oversikt for de tre teamene som utgjør nattjenesten. Når ordinær dagtjeneste og legekontorer er stengt, har nattjenesten ansvar for både faste oppdrag og utrykning. Via legevakta betjener de også cirka 500 trygghets- alarmer som er installert hos brukere i kommunen. – Det er en stor fordel å få informasjon over nettet på pc-en. Ulempen er at selv det nye UMTS-nettet som vi bruker, er svært tregt i bruk i forhold til vanlig inter- nett, sier avdelingsleder i nattjenesten, June Eikrem. Nattjenesten er krevende og til tider travel. Tendensen er at flere eldre bor lenger hjemme. Majoriteten er brukere under 67 år. – Vi benytter tilgangen vår til å finne informasjon om brukerne i journalen. Det kan for eksempel være avgjørende å vite om den som trenger hjelp bor i første eller åttende etasje, om vedkommende er hjemme, innlagt i institusjon, eller rett og slett bortreist. den nye måten gjenstår å se. SES@m- prosjektet hadde en kostnadsramme på 16 millioner kroner, og ble finan- siert av Sosial- og helsedirektoratet. Nå må kommunen selv betale, og hva det vil gi i kostnader og besparinger har vi ennå ikke full oversikt over, sier Line Nordgård. Fagbladet 3/2007 > 43 fbaargang2007 fbseksjonHEL