SKAL NOEN VELGES For medlemmer i Fagforbundet > Nr. 3 mars 2007 Vi e’ klar 18 Tomme basseng fylles opp 30 Lønnsom investering 34 Look to Sandnes 43 BORT? SIDE 8 > Forsidefoto: Erik M. Sundt    > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2007 fbseksjonKIR