AKTUELT Dramatiske kutt i barne- vernet Barne-, ungdoms- og familie- etaten må spare 180 til 200 millioner. Nå roper de ansatte i Buf-etat varsku. I fjor slet alle regionene i Buf-etat med underskudd. Ifølge bevilgningene for 2007 øker budsjettene med rundt 100 millioner. Men under- skuddene på opp mot 200 millioner kroner fra 2006 skal dekkes inn. De ansatte i Buf-etat mener det er vanskelig å gjennom- føre innsparingene uten at det går ut over bemanning og institusjonsplasser. Det blir brukerne det går utover. De ansatte frykter at brukerne ikke får det behandlings- opplegget de trenger.    JD Utdanning med lønn Ansatte i kommunene kan søke Fylkesmannen om lønnstilskudd for å gå i gang med en ny tverrfaglig videre- utdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Utdanninga tilbys høgskoleut- dannet personell som arbei- der i minst halv stilling med barn og unge. Studentene kan få dekket minimum 75 prosent lønn under studiet. Forutsetningen for å få tilskudd på 50 prosent fra staten, er at kommunen yter minst 25 prosent. Det kreves et års bindingstid etter fullført utdanning. Undervisninga vil foregå over to år som ukesamlinger, med start høsten 2007. Søknadsfristen kan variere fra skole til skole.    ACL DELER KAKA: Lene Moen Tønnesen (Ungdom mot Narkotika), Ane Hammerø (Ungdom & Fritid), Per Arne Skjeggestad (Landsforeningen for utekontakter) og Mette Henriksen Aas (Fagforbundet). Krever ungdomslov Ungdom må bli sett, hørt og tatt på alvor. Ungdomslovsalliansen krever egen lov for å sikre de unges rettigheter. Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst spanderte kake da fire organisasjoner lanserte kampanjen for ungdomslov med sitt nye nett- sted www.ungdomslov.no Ungdomslovsalliansen består av Ungdom & Fritid, Fagforbundet, Landsforeningen for utekontakter og Ungdom Mot Narkotika. Skrikende behov Kampanjen for å få en generell ungdomslov er en videreføring av arbeidet for å lovfeste ungdoms rett til fritidsklubber. – Det er på høy tid at ungdom får en rettighetslov. Det er skrikende behov for at ungdom får mer stabile rammer og ikke blir offer for svingende konjunkturer, sier daglig leder Ane Hammerø i Ungdom & Fritid til Fagbladet. I tillegg krever de at det settes av penger, så det blir en reell lov og ikke bare en drøm, sier hun. Vil sikre de unge – Ungdom taper kampen om midlene og blir hengende etter i velstandsutviklingen. Ungdomslov- giving er en måte å forsikre seg mot denne utviklingen. Derfor jobber vi innenfor LO for å utvide Ungdomsalliansen, sa ungdomstillitsvalgt Kristian Tangen fra Fagforbundet. Danmark, Sverige og Finland har allerede ungdomslovgivning. Ungdomslovsalliansen ønsker at også ungdom i Norge skal sikres rett til medbestemmelse i saker som angår dem. Ungdomsmilliard Kommunene må sørge for varierte fritidstilbud og rusfrie mestrings- arenaer for å gi ungdom likeverdig tilgang til en meningsfull fritid. I tillegg må det forebyggende og oppsøkende ungdomsarbeidet styr- kes, krever ungdomsalliansen. – En ungdomslov er ikke nok til at kommunene satser på ungdom. Derfor krever vi en årlig ungdoms- milliard, skriver ungdomsalliansen i oppropet. Du kan støtte kampanjen ved å klikke på www.ungdomslov.no Tekst: MONICA SCHANCHE 28 > Fagbladet 3/2007 Foto: Maria Wattne fbaargang2007 fbseksjonKIR