Sto opp for kollega, ble Tillitsvalgt og kirketjener Marit Falck grep inn da kateketen var i alvorlig konflikt med sokne- presten i Grønnåsen menighet i Tromsø. Det endte med at Marit sjøl ble trakassert. For dette fikk hun 250.000 kroner i erstatning. Tekst: AN C. LINDSTRØM Kateketen var ansatt i Tromsø kirkelig fellesråd, men underlagt soknepresten i det tjenstlige. En langvarig og alvor- lig konflikt mellom soknepresten og kateketen preget menigheten. – Dette så Marit, som i 2003 grep inn som tillitsvalgt, kollega og medmenneske, forteller Bjørn Willumsen, leder i Fagforbundet i Tromsø kommune. Marit Falck står nå uten jobb, men angrer ikke at hun varslet. Hun fryktet for sin kollegas liv. – Jeg kunne ikke se på at min kollega skulle ta livet sitt på grunn av de arbeidsmiljøproblemene som var mellom ham og soknepresten, sier Marit Falck. Biskopen husker ikke Mens det sto på som verst, tok Marit Falck kontakt med biskopen tre ganger og overleverte et firesiders personlig brev om mobbingen og hvordan hun hadde det. Hun ba om hjelp til å bedre arbeidsmiljøet, og leste opp brevet for biskopen i et møte. Han svarte der og da at hun måtte finne seg en annen jobb, opplyser Willumsen. – Jeg kan ikke huske det fire siders personlige brevet. Det er så mange brev som går ut og inn. Jeg har ikke mulighet for å undersøke dette akku- rat nå, sier biskopen i Nord-Håloga- ANGRER INGENTING: – Kirka skal ikke få knekke meg, sier Marit Falck, som ikke angrer på at hun varslet. Hun takker for støtte fra tidligere kolleger, det offentlige helsevesen og Fagforbundet i Tromsø. 30 > Fagbladet 3/2007 Foto: Ingun A. Mæhlum fbaargang2007 fbseksjonKIR