Tomme basseng fylles opp Før valget i 2005 etterlyste Per Rune Eknes i Norges Svømmeforbund vann i bassengene. Etter god hjelp fra fagbevegelsen får han det som han ønsker. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Svømmeforbundet har samarbeidet med Fagforbundet og LO for å påvirke politikerne til å sørge for at tomme basseng blir fylt opp og at nedslitte anlegg blir rehabilitert. Det fagligpoli- tiske samarbeidet har gitt resultater. I forbindelse med revidert nasjonal- budsjett til våren, kan kommunene ta opp rentefrie lån for å rehabilitere og gjenåpne gamle svømmehaller og bygge nye. De siste årene har skolene hatt samme låneordning, og det har gitt god effekt. I tillegg har den rødgrønne regje- ringen gitt kommunene generelt bedre økonomi. Alt ligger derfor til rette for at lokalpolitikere over hele landet kommer til å gjøre noe med tomme basseng og nedslitte svømme- anlegg. – Viktig steg i riktig retning – Jeg er svært godt fornøyd, sier svøm- mepresident Per Rune Eknes. Han understreker samtidig at de ikke er i mål med saken ennå, men «på slutten av oppløpssiden». – Dette er et viktig steg i riktig retning. Nå gjelder det for oss å følge opp at lokalpolitikere bruker den muligheten de har fått til å prioritere svømmehaller. Vi må også arbeide for at pengene som blir satt av blir brukt effektivt. Det er viktig at det blir en struktur på fordelingen slik at peng- ene kommer flest mulig brukere til gode, sier Eknes. Han tar et lite forbehold om at han ikke har sett noe svart på hvitt ennå, og at det er en stund til revidert budsjett. Utdanningskomiteen på Stortinget har imidlertid vedtatt at regjeringen må lage en låneordning på linje med den som fins for skole- bygg, og regjeringen har gitt klare løfter om at svømmehaller vil bli prio- ritert. – Det er politisk flertall for dette nå. Jeg tviler på at det er noen vei tilbake for regjeringen. Derfor føler jeg meg ganske trygg på at det vil komme vann i mange basseng i tiden framover. – Over tid har det vært en feilsatsing når det gjelder svømmeanlegg. Nå bør det være mulig å komme på et riktig spor igjen, sier Eknes. Fagligpolitisk resultat Også annen nestleder i LO, Geir Mosti, er godt fornøyd med utvik- RESULTATER: Nestleder i LO, Geir Mosti, er svært godt fornøyd med at det fagligpolitiske samarbeidet resulterer i at det kommer vann i svømmebassengene igjen. 32 > Fagbladet 3/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR