> SVØMMEBASSENG • Over 200 svømmebasseng i Norge er blitt stengt siden år 2000 på grunn av oppussing eller dårlig kommuneøkonomi. • 14 større svømmeanlegg er nå under arbeid eller planlegging. • En undersøkelse som Opinion gjorde for Utdanningsforbundet i 2005, viste at 38.000 skolebarn på 200 skoler ikke fikk svøm- meundervisning. • En undersøkelse MMI gjorde i 2003 viste at halvparten av landets tiåringer ikke kunne svømme 200 meter. • I fjor omkom 104 mennesker i drukningsulykker, de fleste av dem i forbindelse med bruk av fritidsbåter. Seks av de omkomne var barn. 14 av drukningsulykkene skjedde under bading. lingen. Han var leder i Seksjon sam- ferdsel og teknisk da Fagforbundet ble med i et samarbeid med Norges Svøm- meforbund, Norsk Folkehjelp, Norsk revmatikerforbund og Funksjons- hemmedes Fellesorganisasjon der de krevde én milliard kroner til opprus- ting av landets svømmehaller. – Vi forsøkte med Bondevik-regje- ringen, uten at det ga resultat. Etter valget har vi jobbet politisk overfor Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, og det har virket. Dette er bare ett av flere resultater som kommer ut av det fagligpolitiske samarbeidet, sier Mosti. – Etter min mening har den rød- grønne regjeringen innfridd valg- kampløftene om vann i bassengene. Nå har lokalpolitikerne ingen unn- skyldning for ikke å fylle opp basseng- ene igjen, sier Mosti. Han lover at utviklingen lokalt kommer til å bli fulgt nøye. – Folk kan blant annet bruke valg- kampen i sommer og høst til å utfor- dre lokalpolitikerne på svømme- anleggene, sier han. Ønsker kommunale bad Geir Mosti mener det er viktig at kommunene har et godt tilbud til FYLLES SNART OPP: Svømmepresident Per Rune Eknes gleder seg over at kom- munene får rentefrie lån til å pusse opp svømmehallene og fylle vann i bassengene igjen. skolene og til publikum, slik at ikke svømming og bading blir overlatt til markedet og kommersielle interesser. – Jeg vil ha kommunale bad med kommunalt ansatte, og med inngangspriser som gjør at en familie med flere barn har råd til å bruke bassenget. Alle bør ha lært å svømme. Vi må ikke komme dit at det er økono- mien som avgjør om familiens barn får svømmetrening eller ikke, sier han. – Jeg mener ikke at alle skoler skal ha sine egne basseng, men at det skal finnes kommunale anlegg i rimelig nærhet som skolene kan bruke i sin undervisning og som den slipper å leie til markedspriser, sier nestleder Geir Mosti. Tror på bedring KS-direktør Bjørn Gudbjørgsrud tror kommunene vil bruke ordningen med rentefrie lån til å pusse opp og bygge nye svømmehaller. – Alt tyder på at kommunene vil utnytte en slik ordning fullt ut, slik de har gjort med den tilsvarende ordningen for skolebygg de siste årene, sier han til Dagsavisen. Fagbladet 3/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonKIR