Lærlinger i kommunene KS har tidligere oppfordret kommunene til å ta inn en lærling per 1000 innbygger. Under hovedoppgjøret i fjor ble KS og Fagforbundet enig om å gjennomføre dette målet. Også i andre tariffområder, blant annet HSH, PBL og Navo Helse, er partene enig om å stimulere til å øke inntaket av lærlinger. – Dette må være et minimum. Vår politikk er at alle som søker, skal få læreplass, sier Linn E. Hemmingsen, valgt ungdomssekretær i Fagforbundet. Hun mener det er viktig at kommunene tenker på framtidas arbeidskraftbehov og er ambisiøse i inntaket av lærlinger. Lærlinger er, og burde også bli sett på, som en stor ressurs for arbeidsplassene! På siste LO-kongress fikk Fagforbundet gjennomslag for å gå inn for lovfestet rett til læreplass både i privat og offentlig sektor. Gunvor Granlund Klundby (19) Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget – Dette er morsomt! Gunvor Grandlund Klundby er begeistret for faget hun har valgt. Her møter hun mennesker i forskjellige størrelser – fra de ivrige, bitte små i barnehagen, til de som knapt nok er yngre enn henne selv. Tiden som lærling er nemlig delt opp i tre moduler – 10+10+4. Det betyr ti måneder sammen med barn i alderen 0–6 år. Deretter skal hun være ti måneder i barneskolen, med barn fra 6 til 12 år. De siste fire månedene jobber hun i ungdomsskole, med ungdom fra 12 år og oppover. Barn og unge i mange avskygninger og stadier, med andre ord! – Ja, ikke bare er alle mennesker ulike, men de er også forskjellige i forskjellige aldersgrupper. I barnehagen var barna svært åpne. Så de et ledig fang, så klatret de opp på det. I barneskolen var det også lett å bli kjent med barna. Lettere å huske navnene deres også, faktisk! Gunvor smiler ved tanken på tiden i barneskolen. Hun assisterte læreren i timene. Nå nærmer tiden som lærling seg slut- LÆRLING: Gunvor Grandlund Klundby ønsker å bygge på den kunnskapen og de ferdighetene hun får nå, gå videre og bli førskolelærer. Hun får god støtte av bedriftspedagog Ragnhild Heggen, som har ansvaret for alle lærlingene i Gran kommune. Bak f.v. Tony Aasby, Joakim Hansen og Hege Anette Engen. 34 > Fagbladet 3/2007 ten, hun jobber på ungdomsskolen. Der er de mer tilbakeholdne, og det betyr andre utfordringer. De er vanske- ligere å bli kjent med, rett og slett. Men det gjør det ikke kjedelig. Langt ifra. Å assistere i timen på ungdomsskolen er veldig meningsfullt, sier Gunvor. Men om Gunvor nærmer seg slutten på læretiden, ønsker hun ikke å la det bli med det. – Jeg syns det å jobbe med barn og ungdom er så spennende at jeg ønsker å gå videre. Jeg har tenkt å ta påbygning allmennfag og videreutdanne meg til førskolelærer, forteller Gunvor Grandlund Klundby. fbaargang2007 fbseksjonKIR