PiRion – kulturavis for barnehagar og skular Distribuert med Fagbladet Leikar på fleire språk Av Ingrid Hillestad Har damer bart? Korleis sørger ein på iransk? Kan muslimar eta pølse? Nye spørsmål dukkar stadig opp i det fleirkultu- relle miljøet i Klosteret barnehage i Bergen sentrum. Det er fredag føremiddag, og ungar kjem framleis til barnehagen. - Dei er normalt seine ein del av ungane her, forklarer pedagogisk leiar Trude Bergesen. Ein austlandsk far er på veg ut, og ei sørlandsk mor står og pratar med personalet, medan ein iransk far kjem med sonen sin. Faren fortel at han aldri har lært så mykje som etter at sonen byrja i barnehagen: No veit han alt om både Kaptein Sabeltann og andre figurar i den nr. 2 - 2007 © Ingrid Hillestad fbaargang2007 fbseksjonKIR