KRYSSORD «Gamle er unge som er blitt eldre.» Esther Møller Kunst- ner Spøke Kjør Rydde Begripe Klukke Trøtt Lure Fartøy Fersk Fartøy Artik- kel Donerte Enhet Fugl Hoved- stad Hermod © 106 11-2006 Enslig Fange Mot- tager Grønn- sak Utstå Sy T all fork. Tall Inter- jeksjon Gutte navn Krøtter Leser Tre Anno Driv- kraft Ruinert Forsin- ke Faktisk Siktede Nedbør Triumf Lure Nynorsk pron. Tirre Anvise Pine Gal To    Kna Avsond- ret Fisk    Kna Utar- beide Husfar Papp Nynorsk pron. Trapp Elskov Pass- ende Gilde Fiske    Gjøre utstyr Ense Fartøy Tau klar Embal- lasje Pike navn Fest Miss An- fallet Eiend. pron. Styring Karak- terløs Farge Dyr Løsningen på kryssord nr. 3 må være hos oss innen 15. april! Merk konvolutten med «kryssord nr. 3» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut VINNERE av kryssord nr. 12 V    F    > Vi har trukket tre vinnere HENSTAND ORM som hver får 10 flaxlodd: Tone L. Vaule 4330 Ålgård Anne Gerd Hegreberg 4032 Stavanger Klara Nilsen 7098 Saupstad V TIUR ISLAM FAGBLADET M åpnes! LI H Ø TØYSE BSUGGENKR SÅ VEIE ISÆR NAVN TENNHETTE T RASK I S VE NE UT REELT NAVIGERE S PORTRETT ADRESSE KØ O KRATER E G O POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET U DU EDER ÅS SANS SERK N SALTO TVIL K REJOØMT KENFE PEANUT L AINA EIER L LE DROSSYRK TI 62 > Fagbladet 3/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR