SKAL NOEN VELGES For medlemmer i Fagforbundet > Nr. 3 mars 2007 Vi e’ klar 18 Lønnsom investering 30 Svikt i kontrollsystemene 32 Look to Sandnes 39 BORT? SIDE 8 > Forsidefoto: Erik M. Sundt    > SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON fbaargang2007 fbseksjonKON