Lærlinger i kommunene KS har tidligere oppfordret kommunene til å ta inn en lærling per 1000 innbygger. Under hovedoppgjøret i fjor ble KS og Fagforbundet enig om å gjennomføre dette målet. Også i andre tariffområder, blant annet HSH, PBL og Navo Helse, er partene enig om å stimulere til å øke inntaket av lærlinger. – Dette må være et minimum. Vår politikk er at alle som søker, skal få læreplass, sier Linn E. Hemmingsen, valgt ungdomssekretær i Fagforbundet. Hun mener det er viktig at kommunene tenker på framtidas arbeidskraftbehov og er ambisiøse i inntaket av lærlinger. Lærlinger er, og burde også bli sett på, som en stor ressurs for arbeidsplassene! På siste LO-kongress fikk Fagforbundet gjennomslag for å gå inn for lovfestet rett til læreplass både i privat og offentlig sektor. Tony Aasby (19) Lærling i IKT driftsfag Pc-en min har hengt seg opp. Hva skal jeg gjøre? Jeg tror jeg har tapt alle data- ene mine – jeg trykket på feil knapp – hva gjør jeg nå? Jeg får det ikke til. Hjelp! Tony Aasby er nesten uunnværlig ved rådhuset i Gran kommune. Som lærling i IKT driftsfag har han løsningen. – Jeg nølte om jeg skulle velge IKT eller byggfag da jeg skulle velge linje på videre- gående. Jeg er glad jeg valgte IKT, for vi lærer jo å bygge en pc – så hva er forskjel- len, smiler Tony. De lærer altså både om software og hardware, selve oppbyggingen av pc, skjerm og tastatur, samt alle de mulighe- tene som fins i de forskjellige program- mene og systemene som er i bruk: Word, Excel, Power Point, Outlook, Windows og Linux, internett og interne nettverk, bare for å nevnte noe. – Hovedoppgaven er å kunne hjelpe brukeren, både vise og lære ham eller henne hvilke muligheter som fins, og til å løse problemene som oppstår der og da. Jeg har en artig jobb som jeg tror og håper vil munne ut i nye, store oppga- ver. Aller helst i Oslo, og i en bedrift som gir meg muligheten til å klatre i systemet, Kanskje jeg videreutdanner meg til programmerer i høgskolesyste- met. Hvem vet? Akkurat nå har jeg det i alle fall spennende som lærling, forsikrer Tony Aasby. LÆRLING: Tony Aasby har store planer for framtida. Han får god støtte av bedrifts- pedagog Ragnhild Heggen, som har ansvaret for alle lærlingene i Gran kommune. Bak f.v. Gunvor Grandlund Klundby, Joakim Hansen og Hege Anette Engen. 30 > Fagbladet 3/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON