KORRUPSJONSJEGER: Revisor Nina Neset gransker mislighetene ved Nedre Romerike vannverk. Svikt i kontrollsys 32 > Fagbladet 3/2007 Afrikanske farmer, millionhytter og et liv i luksus. Flere kommuner har avslørt utro tjenere. Enda flere endrer interne rutiner for å unngå korrupsjon. Nedre Romerike vannverk. Hun har lært av feilene som ble gjort i forbin- delse med korrupsjonssaken. Derfor har hun også blitt nedringt av kommuner og revisjonskontorer som vil at hun skal dele sine erfaringer med dem. – Jeg har sett hva som kan skje når et system ikke fungerer. Gjennom mitt liv som revisor har jeg skrevet Tekst: VEGARD VELLE Foto: SVEIN ERIK FURULUND – De fleste innser at korrupsjon er noe som også kunne skjedd hos dem. De som mener det motsatte, har ikke gått nok i seg selv, mener Nina Neset. Neset leder gruppen som gransker de kritikkverdige forholdene ved fbaargang2007 fbseksjonKON