temene KORRUPSJON OG PÅSTANDER OM KORRUPSJON: • Vannverkene i Nedre Romerike • Ullevål sykehus sin eiendomsavdeling • Undervisningsbygg i Oslo kommune • Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune • Bærum kommune • Påstander om korrupsjon i politiet • Siemens – Forsvaret • Statoil (Iran) ikke nok, påpeker Nina Neset. Ifølge Neset består internkontroll av enkle grep. Målet med disse er å begrense muligheten til mislighet. Systemet skal i tillegg understøtte inntrykket om at juks vil bli oppdaget, og at slike handlinger ikke aksepteres. – En må tørre å tenke tanken om at noen på arbeidsplassen ikke er ærlig. I tillegg bør en leder signalisere åpenhet rundt temaet. En bør si at en ønsker å ta imot henvendelser fra dem som har sett noe de misliker. Varsling bør oppmuntres, mener Neset. Risikofylt – Den som ikke har etablert en intern- kontroll, utsetter seg selv for risiko. Like ille er det hvis en har etablert kontrollen, men setter systemet til side. Eller dersom systemet legger til rette for misligheter. – Arbeidsdeling er helt sentralt for å bekjempe mislighold. For eksempel bør den som gjennomfører bestil- lingen, den som attesterer for mot- taket av varen og den som anviser kjøpet, være tre ulike personer, mener Neset. Ofte er det den samme personen som anviser og bestiller. Det er heller ikke uvanlig at samme person både attesterer og anviser. I det minste må to atskilte ansatte ha oppsyn med kjøpet. – Hvis bare én person både kjøper    > Fagbladet 3/2007 > 33 mange tilsynsrapporter. Korrupsjons- saken i Nedre Romerike har for meg betydd at tilsyn har fått en dypere mening. Tillit ikke nok – Misligheter rammer ikke bare kom- munen, men også gjerningsmannen selv, familien og kolleger. Ofte kan vedkommende være både flink og hyggelig. De som opplever avslør- ingen på nært hold, kan derfor opp- leve denne som en krise og som et svik, forteller Neset, til daglig konsti- tuert revisjonssjef ved Nedre Rome- rike distriktsrevisjon. – Ansvaret for å etablere en intern- kontroll ligger hos rådmannen. Hensikten er å se til at ingen mis- bruker kommunens midler. Tillit er Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKON