OSS Kantinenomaden Kantina i rådhuset i dag, mat- pakke i en barnehage i morgen. Kanskje vanker det kake? – Min mat- pause? Den er ofte ikke-eksisterende. Jeg har sjelden tid til å spise og er litt for ustrukturert. Det er veldig dumt, for jeg vet hvor viktig det er å spise jevnlige måltider med ordentlig mat. Tor Arne Bjørn er mye på farta. I dag har han tatt oss med til rådhuskantina, der salat med dressing og brød står på menyen. De andre har allerede spist. Ordføreren tar seg tid til å veksle noen ord på vei ut av døra. Så står kantina tom. Som hovedverneombud har Bjørn stadig ærender rundt omkring på arbeidsplassene i kommunen. Arbeidsdagen tilbringes ofte i skytteltrafikk mellom kontoret i «pampekvartalet», der fagforeningene holder til, rådhuset og de ulike kommunale virksom- hetene. – Jeg liker ikke å spise alene. Det hender jeg bare finner et påskudd for å besøke noen. Særlig hvis det går rykter om at noen har med godt bakverk. Hvis det er politiske møter på rådhuset, passer jeg på å være der rundt lunsjtider. Da vanker det ofte gode snitter i kantina. Tekst: EVEN TØMTE > MATPAUSE Tor Arne Bjørn Hovedverneombud i Nedre Eiker kommune Foran f.v. 40-årsjubilantene Leonhard Jensen og Ingfrid Lamo. Bak f.v. leder Bjørnar Olsen, 25-årsjubilantene Synnøve Jørgensen, Hilmar Iversen, Kåre Markussen og Inger Gudbrandsen. Jubileum i Harstad Fagforbundet Harstad har gjort stas på medlemmer som har 40 års medlemskap i LO og 25 års medlemskap i tidligere Kommune- forbundet eller Helse- og Sosial- forbundet. Markeringen forgikk på Grand hotell med julemiddag, kaffe og kaker. Utdeling av nåler i sør To nåler med diplom for 40 års medlemskap i LO og tre nåler med diplom for 25 års medlemskap i NHS eller NKF ble delt ut på årsmøtet i Fagforbundet Risør, Gjerstad og Vegårshei. De glade mottakerne av 25-årsnåler er damene i midten – f.v. Torill Hovland, Elsa Bjørg Olsen og Vibeke Halvorsen, flankert av to stolte mottakere av LOs 40-årsnåler, henholdsvis Sigbjørn Hagane (t.v.) og Harald Gjertsen. Nestleder i fylkeslaget Doris Standal holdt foredrag om forbundets store satsing på SOS-barnebyen i Angola, og årsmøtet bevilget øyeblikkelig 5000 kroner til dette prosjektet.    Tekst: Kjell Skarheim 56 > Fagbladet 3/2007 Nisseverksted I desember arrangerte Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Strand og Forsand nisseverksted for alle medlem- mene. Kursholderne var innleide kreative sjeler fra Seksjon kirke, kultur og oppvekst, og vi lånte skolens sløydrom og kjøkken. Vi fikk en travel og koselig kveld sammen, med innlagt pause der det ble servert rømmegrøt og fenalår. Dette ble en suksess som vi må gjenta til neste år. Tekst: Hilde S. Håvardsen Foto: June Witzøe fbaargang2007 fbseksjonKON