«De aller fleste ønsker å klare seg selv. Men livet er ikke alltid slik at veien er lett.» JOBBLIV fbaargang2007 fbseksjonKON