Grensesprenger – Jeg tror ikke noen kunne jobbe her uten tanker om hvordan samfunnet skal være – for alle. Her tenker vi høyt sammen. Det er lov å mene ting, lov å være uenig. Og likevel har vi et godt sosialt miljø. Det er det fine med jobben. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: ERIK M. SUNDT Gladys Sanchez, liten og spe, men rommer et stort engasje- ment. Hun vil skape et samfunn der funksjonshem- mede har mulighet til å delta fullt ut med hele seg. – I jobben trekker jeg inn min bakgrunn som innvandrer og chilener, sier Gladys, som kom til Norge i 1974, året etter mili- tærkuppet mot president Salvador Allende. – Jeg flyktet fra Chile fordi jeg enga- sjerte meg i mot kuppmakerne. – Nå er jeg en privilegert innvandrer som kom til et norsk miljø som solida- riserte seg med Chile. Jeg fikk mulig- het til å bli inkludert og integrert. Her har jeg både familie og et stort venne- nettverk. Øynene glitrer, utstråler varme og er fulle av liv. – Jeg tror på det gode i mennesket. De aller fleste ønsker å klare seg selv. Men livet er ikke alltid slik at veien er lett. Samfunnet må derfor legge til rette slik at det ikke blir altfor vanskelig. Gladys er med som fagkonsu- lent når de tillitsvalgte drar til Stortinget. Sist i en høringsrunde i helse- og omsorgskomiteen. – Vi fremmer viktige krav for de funksjonshemmede, som bruker- styrt personlig assis- tanse. Dette er en grunnleggende rett som de funksjonshem- mede burde hatt for lengst, mener hun. Det er et likestillingstiltak å ha en assistent så du kan styre når du skal stå opp, spise, gå på jobb, besøke en venn – ha et liv som andre borgere. Nå er de prisgitt hjemmetjenesten som bare er knyttet til helt basale behov. Å delta i samfunns- og kultur- liv er ikke en selvfølge for dem som trenger assistanse. På Gladys kontor henger tegninger av palestinske barns drøm om frihet, plakater av Chagall og et selvportrett av den meksikanske malerinnen Frida Kahlo. – Jeg liker henne, de sterke fargene og at hun torde å sprenge grenser, sier Gladys. Hjemme i huset på Nesod- den har hun innredet sin egen malerhule, men først gikk hun på kveldskurs hos Hans Norman Dahl på Olav Mose- bekks malerskole. – Jeg kan male på hva det skal være. Det er fargene og det å få holde på som gir glede. Gladys Sanchez JOBBLIV Alder: 54 år Yrke: Sosialkonsulent Jobbsted: Norges Handikapforbund Sivilstatus: Gift med Tore, to sønner på 22 og 25 år Fritid: oljemaling, lese, følge med i politikken, og vedlikeholde hjemmet Fagbladet 3/2007 > 63 fbaargang2007 fbseksjonKON