Hans Engelberts Stilling: Generalsekretær i Iska (internasjonalen for stats- og kommuneansatte) siden 1981. Aktuell: Går av med pensjon til høsten. Langdistanseløperen 15.03.6, 15.46.6 og 16.32.6. Husker du? Det gjør Hans Engelberts, leder for Iska i over 25 år. Tekst: RANDI BODIN Foto: CORINNE ROBERT SOM NEDERLENDERE flest, og ikke så få nordmenn, er Hans Engelberts nesten lidenskapelig i sitt forhold til skøyteløp. Kees Verkerk, Knut Johan- nessen, Hjallis – de gjorde store ting på skøytebanen. Hans har gjort store ting på en annen bane – som forkjem- per for fagbevegelsen. HAN BLE FØDT i 1943 og begynte sitt lange arbeidsliv som 15-åring. Han jobbet som pantry-gutt på et skip i utenriksfart, men han ville videre. I fem år arbeidet han for den span- ske ambassaden i Nederland, samtidig som han tok opp igjen skolegangen, og etter studier i økonomi og juss fant han det han skulle satse på: fagorgani- sering. – Det var veien å gå for arbeidsfolk, den gang som i dag, sier han. Fra 1976 til –81 jobbet han i det nederlandske fagforbundet for offentlig ansatte, ABVAKABO. Og nå var grunnlaget lagt. I 1981 ble han valgt til generalsekretær i Iska – Internasjonalen for stats- og kommuneansatte – og han tok hele organisasjonen med seg til den lille byen Ferney-Voltaire i Frankrike. Organisasjonen er der fremdeles, og den er blitt voksen. HANS ENGELBERTS og Iska er nesten synonymt, så nøye hører de sammen. Men fra høsten av er det slutt. Hans blir pensjonist, men Iska jobber videre. – Vi skal fortsette den gode jobben. Det dreier seg ikke bare om en ideolo- gisk kamp. Vi skal vise i praksis at offentlige tjenester er best. Den dagen vi overlater alt til markedet, har vi tapt. Våre argumenter må være gode nok til å overbevise. Hans Engelberts og hans medarbei- dere over hele verden har fått gjort mye. De har bygget broer, de er blitt en åpnere organisasjon, de er med på å presse regjeringer over hele verden til ikke å godta privatisering av offent- lige tjenester. – Vanlige folk vil ikke privatisere offentlige tjenester hvis de offentlige tjenestene er gode nok. Og det må vi hele tiden jobbe for at de skal være. Livet er mer usikkert for de fleste. Ingen har en jobb for livet. Vi skal fortsette å jobbe for å få folk på vår side. Hans Engelberts er like engasjert når han snakker om Iska som om skøyteløp. – VI VIL AT ALLE medlemmene våre, også de fra de fattigste landene, skal føle at Iska er deres organisasjon. Vi ser de nordiske landene som et forbilde, selv om det sikkert er mye som kan gjøres bedre der også. Troen på at det går an å samarbeide er kommet tilbake, samtidig som troen på at markedet skal løse alle proble- mer er i ferd med å snu. Folk er blitt lei av tomme løfter og en stadig    > PORTRETTET Fagbladet 3/2007 > 21 fbaargang2007 fbseksjonSAM