SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Sykefravær og søppel Sykefraværet blant renovatørene i Trond- heim har steget faretruende, og søpla hoper seg opp. Nå krever LO Trondheim at bystyret ordnet opp i kaoset. 32 > Ansatte skal ikke tape Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ønsker ikke tilstander der konkurransen mellom busselskapene går ut over de ansattes arbeidsvilkår. 34 > Umenneskelig Norsk-indiske Pritam Singh Sangha får ikke uføretrygd. Sosialtillitsvalgt Per Arne Nicolaysen i Oslo Sporveier har aldri opplevd maken til behandling. 35 > Endelig felles plattform Syke av jobben En av fem kvinnelige renholdere sliter med psykiske problemer på grunn av jobben, ifølge en under- søkelse fra Arbeidsmiljøinstitut- tet (AFI). Renholdere har en fysisk tøff jobb, der mange får slitasjeskader etter mange år i yrket. Ifølge en ny undersøkelse medfører også renholdsyrket psykiske plager. Undersøkelsen viser at 18 prosent av de spurte hadde mentale helseproblemer som angst og depresjoner. Ofte var disse plagene nært knyttet til jobben, og spesielt til hvordan renholds- ledelsen fungerte, skriver avisa Utrop. Blant renholdere med fremmed- kulturell bakgrunn hadde så mange som 33 prosent av de spurte psykiske problemer. Der ledelsen var god, var psykiske problemer ikke veldig utbredt. Risikoen økte med 30 prosent hvis lederskapet var dårlig, ifølge forsker Migle Gamperiene som står bak undersøkelsen.    PF Hele 80,2 prosent svarte ja til den nye bussbransjeavtalen. Representantene fra de fire fagfor- bundene som har forhandlet fram avtalen, er glad for det entydige svaret medlemmene har gitt i uravstemningen. Kraftig bekreftelse – Det er godt å få en så kraftig bekreftelse på at det vi har gjort er riktig. Etter at anbud har rasert lønns- og arbeidsvilkårene til bussarbeiderne gjennom mange år,ervinåistandtilåtaigjennoe av det folk har mista, sier seksjonsleder Stein Guldbrandsen i Fagforbundet. – Jeg er svært godt fornøyd. Resultatet er entydig på tross av den lave deltakelsen. Medlem- mene har sagt klart og tydelig fra at de slutter opp om det vi har forhandlet oss fram til, sier Roger Hansen, en svært godt fornøyd forbundssekretær i Transport- arbeiderforbundet. Forhandlingssjef Henrik Dahle i YS-forbundet Yrkestrafikkforbun- det er også fornøyd: – Vi har fått til en slagkraftig bransjeavtale. Jeg tror vi har skapt det verktøyet som er nødvendig for å forme framtidas bussjåfør, sier Dahle. Variert deltakelse Deltakelsen var noe varierende i de fire forbundene, men samlet deltok 47,7 prosent av medlem- mene i uravstemningen. Ja-flertal- let var også svært likt i LO-forbun- dene og YS-forbundet. Også i Oslo-området, der de tillitsvalgte oppfordret medlemmene til å avvise avtalen, var det et ja-flertall blant de avgitte stemmene. Både deltakelsen og ja-flertallet var større i Nettbuss/Borgbuss enn innenfor medlemsbedriftene i Transportbedriftenes Landsfor- ening. Tekst: VEGARD HOLM, Transportarbeideren Fagbladet 3/2007 > 27 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt fbaargang2007 fbseksjonSAM