MISTRIVES: Terje Gunnar Christiansen (60 år) har startet nedtellingen til pensjonsalderen. 23 lønninger har han igjen før han når målet... Rot og kaos gir skyhøyt sykefravær Usikkerhet, rot og kaos i renholdsverket har resultert i et sykefravær på 30 prosent, og søpla hoper seg opp 32 > Fagbladet 3/2007 i trønderhovedstaden. Tekst og foto: GRETA DALEN Både innbyggerne og politikerne i Trondheim er misfornøyd med renholdsverket. Renovatørene fortviler over arbeidsforhold som fører til økt sykefravær. LO Trondheim krever at det rødgrønne bystyreflertallet ordner opp i kaoset. – Jeg gruer meg til hver arbeidsdag, og jeg har startet nedtellingen til pensjonsalderen. Det skal ikke være slik på en arbeidsplass, konstaterer styremedlem Terje Gunnar Christian- sen, tidligere leder av avdeling 40 ved Renholdsverket. Fagforeningskontoret til Renholds- verkets arbeiderforening er røykfylt, og papirer ligger over alt. De tillits- valgte har gått fra møte til møte i flere dager. Hovedtillitsvalgt Sigmund Dreier, hovedverneombud Bjørn Taftøy og Terje Gunnar Christiansen forteller gjerne om forholdene. De føler seg uthengt av pressen og skviset av politikerne og ledelsen. Ute er det bikkjekaldt, klima har vært tema lenge, først og fremst samarbeids- klima med ledelsen, eller mangel på samarbeid. Underskudd, oppsigelser og krav om økt effektivitet har gjort renovatørene både fortvilet og syke. De har fått beskjed om å løpe hurti- gere, men de skjønner ikke hvordan de skal klare det. Skuffet over politikerne – Jeg har totalt mistet troen på politi- kerne, de rødgrønne skulle være på vår side. Det må ordnes opp i kaoset slik at vi får et anstendig arbeidsmiljø, konstaterer fagforeningsleder Dreier. Gutta forteller at de ansatte ved renholdsverket er blant dem som samler inn mest søppel i landet, og som kjent øker søppelmengden enormt over hele landet. – Til tross for dette er kravet om effektivitet et gjennomgangstema fra ledelsen. Vi har en høy gjennomsnitts- alder, men det er ikke der problemet ligger. Sykefraværet blant de eldste er ikke av det høyeste, sier gutta på fagforeningskontoret. Samtaleemne nummer én er at det ikke er mulig å hente søppel etter oppsatt plan. Det har lenge hersket rot og kaos i renholdsverket. I 1998 ble deler av innsamlingen av husholdningsavfall satt ut til et privat firma. Fra novem- ber i fjor fikk renholdsverket tilbake ansvaret for innsamling av hushold- ningsavfall for hele byen. Bedriften har blitt et aksjeselskap som er delt i to – en husholdnings- og en konkur- ransedel – uten at dette har ført til noe bedre resultat, i alle fall ikke for de ansatte ved husholdningsdelen. Store underskudd I 2005 ble det avdekket et stort under- skudd i bedriften. Usikkerheten blant de ansatte førte også den gang til økt fbaargang2007 fbseksjonSAM