Lærlinger i kommunene KS har tidligere oppfordret kommunene til å ta inn en lærling per 1000 innbygger. Under hovedoppgjøret i fjor ble KS og Fagforbundet enig om å gjennomføre dette målet. Også i andre tariffområder, blant annet HSH, PBL og Navo Helse, er partene enig om å stimulere til å øke inntaket av lærlinger. – Dette må være et minimum. Vår politikk er at alle som søker, skal få læreplass, sier Linn E. Hemmingsen, valgt ungdomssekretær i Fagforbundet. Hun mener det er viktig at kommunene tenker på framtidas arbeidskraftbehov og er ambisiøse i inntaket av lærlinger. Lærlinger er, og burde også bli sett på, som en stor ressurs for arbeidsplassene! På siste LO-kongress fikk Fagforbundet gjennomslag for å gå inn for lovfestet rett til læreplass både i privat og offentlig sektor. Hege Anette Engen (21) Lærling i institusjons- kokkefaget – Som lærling ved Marka Alders- og syke- hjem på Brandbu lærer jeg masse om å lage mat i stor skala. Samtidig skal maten være god og ernæringsmessig riktig, og ta hensyn til forskjellige dietter. Dette er en kunnskap jeg har tenkt å ta med meg videre i utdanningsløpet mitt. Jeg har nemlig planer om å utdanne meg som ernæringsfysiolog, slik at jeg får enda mer kunnskap om faget. Hege Anette har vært opptatt av å lage mat siden hun gikk i niende klasse, så valget av kokkelinja ved Raufoss videre- gående skole var ikke vanskelig. Hun har imidlertid valgt allmennfaglig påbygning, så den teoretiske kompetansen skulle det ikke være noe å si på. Men planene om høgskoleutdanning får vente litt – hun er nemlig tatt ut som lærling ved et stort danskeid hotell på Malta. Der skal hun tilbringe to måneder for å lære mer om arbeidet ved hotell og restaurant. – Egentlig skulle jeg være der i tre måneder, men jeg orker ikke å reise fra samboeren min så lenge. Men jeg fikk godkjent to måneder, så det er bare å stå på og lære alt jeg kan, smiler Hege Anette. LÆRLING: Hege Anette Engen er lærling på storkjøkken. Hun får god støtte av bedrifts- pedagog Ragnhild Heggen, som har ansvaret for alle lærlingene i Gran kommune. Bak f.v. Tony Aasby, Joakim Hansen og Gunvor Grandlund Klundby. 36 > Fagbladet 3/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM