Illustrasjonsfoto: Trygve Bølstad /Samfoto NYTT > LEDERLØNNSVEKSTEN FORTSETTER Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at lønnen for toppledere i de største foretakene økte med over 20 prosent eller nesten 300.000 kroner i fjor. > EUROPEISK KAMPANJE Den europeiske fagbevegelsen, Euro- pean Trade Union Confederation, prøver å samle inn én million under- skrifter til støtte for gode offentlige tjenester. Du kan lese mer eller skrive under på oppropet på www.petitionpublicservice.eu/ > PILLER OG LEDIGHET Det kan bokstavelig talt være depri- merende ikke å ha fast jobb. Sann- synligheten for at en mann bruker antidepressiva er 1,6 ganger større om han er langtidsarbeidsløs på tiltak enn om han er fast ansatt. For kvinner er tallet 1,4. Det går fram av en undersøkelse blant 65.208 kommunalt ansatte i Finland. > AFRIKATUR FÅR FØLGER En tidligere ordfører i Nittedal har lenge hatt forretningsforbindelser med sentralrenseanlegget på Rome- rike. Han skal ha brukt 100.000 kroner på å sende den korrupsjons- siktede vannverkssjefen på til Sør- Afrika. Nå risikerer eks-ordføreren søksmål, skriver Aftenposten. > REISER MER Nordmenn var på 22 millioner reiser med minst en overnatting i 2006, en økning på tre prosent fra året før. I 2006 hadde vi i alt 5,4 millioner ferie- reiser til utlandet, og om lag 20 prosent av disse gikk til Sverige. Danmark var vårt nest største reise- mål med 16 prosent av reisene, mens Spania inntok tredjeplassen med ni prosent. Forbruket på reisene var på 101,4 milliarder kroner i 2006, en økning på åtte prosent sammen- liknet med 2005, melder SSB. > VIL BEGRENSE SYDEN- TURER Klimaproblemene gjør at vi må begrense våre sydenturer til én gang i året, sier Venstre-leder Lars Spon- heim i et intervju med Bergens Tidende. Tømmer Afrika for helsepersonell De neste årene vil Norge trenge 130.000 nye helsearbeidere. Erik Solheim og Bjarne Håkon Hanssen vil hente flere hender fra u-land – selv om afrikanske land er i manko allerede i dag. Det var i slutten av mars at de to ministrene presenterte sitt forslag til svar på hva Norge kan gjøre med den stadig økende mangelen på helsepersonell. Fagforbundets nestleder Gerd Kristiansen var raskt ute med å kritisere forslaget: – Import av arbeidskraft fra land som selv lider under mangel på kompetent personale, bør ikke være aktuelt for Norge, sier hun. Også Sykepleierforbundets leder, Bente Slaatten, er opprørt. – Sykepleiermangelen er global. I Europa har vi ti ganger så mange sykepleiere som i Afrika, og bare sør for Sahara trengs det 600.000 sykepleierårsverk for å oppfylle tusenårsmålene. Dette dreier seg om grunnleggende helsetjenester, som barnedødelighet, tuberkulose, hiv, aids og så videre, fastslo hun overfor NRK. Sparer vestlige land for penger Afrika er det kontinentet som er aller hardest rammet av aidsepide- ALLEREDE FOR FÅ: Bare én av fire utdannede zimbabwiske sykepleiere jobber i landets eget helsevesen. Likevel vil norske statsråder hente flere av dem hit til landet. mien. At de i tillegg har lavere dekning av sykepleiere, hjelpe- pleiere og leger enn alle andre kontinenter, som Slaatten påpeker, forverrer problemet. Likevel driver vestlige land og organisasjoner allerede nå med aggressiv markedsføring og annon- sering for å få flest mulig afrikanere inn i godt betalte jobber i euro- peiske og nordamerikanske helse- foretak. – USA alene trenger en million flere sykepleiere, sier professor i helseøkonomi ved universitetet i Western Cape i Sør-Afrika, David Sanders, til Fagbladet. – De vestlige landene sparer i overkant av en million kroner på hver helsearbeider de slipper å utdanne selv, men i stedet kan rekruttere fra et fattig land. Lønningene i de vestlige landene er det mangedobbelte av hva de ville fått i hjemlandet, også når man justerer i forhold til levekostnader. Når helsearbeidere i Afrika i tillegg møter et helsevesen i krise der sengene fylles opp av hiv- eller aids- syke som ikke mottar noen form for behandling, blir valget enda lettere, sier David Sanders. Tekst: SANDRA LILLEBØ Øksnes er i Vesterålen Fagbladet beklager manglende geografikunnskaper. I forrige nummer kom vi i skade for å skrive at Øksnes kommune ligger i Lofoten. Nå er vi gjort utrykkelig oppmerksom på at Øksnes er i Vesterålen. Beklager.    JD Opphever Scandic-boikott Fagforbundet vil normalisere forholdet til Scandic etter at hotell- kjeden har fått nye eiere. Fagfor- bundet har boikottet hotellkjeden siden januar, da en kubansk dele- gasjon ble nektet å bo på Scandic- hotellet Edderkoppen i Oslo. Dette ble bestemt av Scandics daværende eier, den amerikanske hotellkjeden Hilton. I mars ble Scandic kjøpt av investeringsfondet EQT V. Dermed ble det slutt på hotellkje- dens politikk overfor kubanere, og Fagforbundets arbeidsutvalg har nå vurdert at forbundet igjen kan nytte Scandic-hotellene. VEV fbaargang2007 fbseksjonHEL