30 > Fagbladet 4/2007 Billedkunstneren Solvejg Refslund henter inspirasjon fra gamle bøker og brukte teblader. Nylig delte hun sine kunnskaper med 60 aktivitører fra Vestlandet. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: EIVIND SENNESET Hun river med seg det hun kommer over av papir og stoffer. Og før hun kaster noe, vurderer hun alltid om det en gang kan komme til nytte. Billed- kunstneren Solvejg Refslund har utviklet sin egen billedteknikk. Når hun deler sine erfaringer med kurs- deltakere, deler hun også sin kunst- og livsfilosofi med dem. Teknikken utvides ved bruk av stadig flere materialer og måter å benytte dem på. Og filosofien utvikles gjennom reiser og daglige opplevelser av stillheten og storheten i den vest- fynske naturen. Inspirasjonsseminar Fagforbundet i Hordaland inviterte Solvejg Refslund til inspirasjonssemi- nar for aktivitører i Bergen i mars. 60 aktivitører, eller ti prosent av hele landets aktivitører, møtte opp og lot seg inspirere. Store, fargerike og uttrykksfulle lappetepper tar pusten fra en skarve tilskuer. Og farger, lim, papir og skrot av ymse slag blir på forunderlig vis omskapt til meningsfulle og estetiske kollasjer. – Dette er virkelig inspirerende. Alvorlig lek med lapper fbaargang2007 fbseksjonHEL