Bro mellom sykehus og hj – Her er det fantastisk å være. Dette er noe helt annet enn sykehus, sier 95 år gamle Gerd Wiig. Hun har fått opphold på en spesialenhet ved Henie Onstad bo og rehabilitering i hjemkommunen Bærum. Enheten er et tilbud til utskrivningsklare pasienter ved det lokale sykehuset. Tekst og foto: ASLE RØNNING TRENINGSVILLIG: Gerd Wiig vil raskt hjem og får ikke nok av treningen med fysioterapeut Liv Folke- stad. 34 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL