> SPESIALENHETEN • Enheten for utskrivingsklare pasienter ved Henie Onstad bo og rehabilitering i Bærum kommune har 16 senger. • Totalt var det 198 innleggelser i fjor, med en gjennomsnittlig liggetid 28,6 døgn. • 132 av pasientene i 2006 ble utskrevet til eget hjem, 14 til rehabilitering, 13 til sykehus og 16 til sykehjem. • Pasientene kommer både fra kirurgisk og medisinsk avdeling ved sykehuset. Lårbeinsbrudd er en vanlig diagnose. Det samme er sammensatte lidelser og slag. • Henie Onstad bo og rehabilitering ble etablert med bidrag i form av donasjon fra Sonja Henie og Niels Onstad. emmet Hvilke tilbud skal gis til eldre pasien- ter som er utskrivningsklare fra syke- huset, men ikke sterke nok til å greie seg hjemme riktig ennå? I Bærum utenfor Oslo forsøker man å løse dette i et samarbeid mellom lokalsykehuset og kommunehelsetjenesten. En kommunal spesialenhet ved det kommunale Henie Onstad bo og reha- bilitering på Høvikodden er opprettet for pasienter som er utskrivningsklare fra Sykehuset Asker og Bærum HF, FØLGES OPP: Det er fellestrim hver dag, i tillegg til individuell fysioterapi. men trenger mer oppfølging før de kan reise hjem. Spesialenheten har 16 sengeplasser og ble etablert som en av de første av sitt slag her i landet. Snart feirer den fireårsjubileum. Vil bli frisk Gerd Wiig fikk i februar tilbud om et opphold ved spesialenheten etter å ha vært operert for lårbeinsbrudd. Den spreke 95-åringen har tidligere drevet med mosjonsgymnastikk og er fortsatt smidig og sterk. Tida går overras- kende fort på Henie Onstad bo og rehabilitering, og Wiig skryter av tilbudet. – Det skulle gjerne vært mer trening, sier hun, utålmodig etter å få tilbake full førlighet etter operasjonen. En annen av brukerne, Dag Olsen, var innlagt på sykehus med lunge- betennelse, og skal nå komme til hektene igjen. Olsen var heldig og fikk enerom den første uka på senteret, men må nå flytte inn på dobbeltrom. Det gjør at litt av privatlivet forsvinner, men ellers er han strålende fornøyd med tilbudet. – Vi trimmer hver dag og har lange korridorer å gå i. Jeg mosjonerer mye, sier den pensjonerte trykkeren på 91 år, som mener at det generelt «stelles bra med de eldre» sammenliknet med hva tidligere generasjoner kunne forvente. Faglig utfordrende – Dette er en spennende og faglig utfordrende arbeidsplass, sier Mari- anne Utheim, hjelpepleier og tillits- valgt for Fagforbundet. Hun peker på at det er mange ulike pasientgrupper, sammensatte lidelser og mye å lære sammenliknet med andre steder hun har arbeidet tidli- gere. Arbeidet er organisert i tverrfag- lige team. Det er fellestrim og indivi- duell fysioterapi hver ukedag. Spesial- enheten har flere årsverk per sengepost enn vanlige sykehjem, og det regnes 20 prosent mer i lønnsut- gifter per sengepost. Samarbeid og tett kontakt mot syke- huset er viktig. Dette skjer på mange måter, blant annet ved at avdelingens lege arbeider halv tid på senteret og er utleid på halv tid til sykehuset. De ansatte ved senteret får tilbud om faglig påfyll på sykehuset. Det er også viktig å ha god kontakt med det øvrige kommunale helsetilbudet. Som en bro – Vi må ha brukerne i sentrum, sier tjenesteleder Edith Høgmoen ved Henie Onstad bo og rehabilitering til Fagbladet. Alle som arbeider ved spesial- enheten, er stolt av å være med på å skape noe nytt. Tjenestelederen mener at dette kan være framtida for norsk helsevesen. – Vi er en bro mellom sykehuset og hjemmet, sier Høgmoen, og legger til at oppgaven er å gjøre veien hjem litt lettere. > Fagbladet 4/2007 > 35 fbaargang2007 fbseksjonHEL