STILLINGSMARKEDET Enebakk kommune Enebakk kommune ligger bynært i Akershus, fire mil øst for Oslo sentrum, og har 9600innb.Kommunen erienspennendeogfremtidsrettetutviklingsfasederdet satses på nettbaserte tjenester,offentlig servicetorg og kvalitetssikring av tjenester. Vi ønsker derfor å knytte til oss medarbeidere med initiativ og gnist, og som ser utvikling som noe inspirerende og positivt.Enebakk kommune er en IA virksomhet ogharca 430årsverk.Meromkommunenfinnerdupå: www.enebakk.kommune.no HOS-avdelingen Hjemmetjenesten søker Hjelpepleier natt •    Vi her ledig 3 faste nyopprettede 45 % stillinger som hjelpepleier på natt, med arbeid hver 4. helg. Stilling som hjelpepleier på natt er organisert i hjemmetjenesten. Hjelpepleier vil jobbe i nært samarbeid med natt avdelingssykepleier. Sentrale arbeidsoppgaver •    Uttrykning på trygghetsalarmer i samråd med nattavdelingssykepleier • Terminalpleie •    Oppfølging av dårlige pasienter i hjemmene •    Øvrige oppdrag for brukere i eget hjem Ønskede kvalifikasjoner: •    Interesse for eldreomsorg og opptatt av å gi brukerne gode tjenester •    Faglig engasjement, trygghet og selvstendighet •    Evne til nytenkning og fleksibilitet •    Gode norsk kunnskaper •    Personlig egnethet • Førerkort •    Hjelpepleier med minimum 2 års relevant erfaring Vi kan tilby et aktivt og godt arbeidsmiljø med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har nytt elektronisk dokumentasjonsprogram, Profil. Vi støtter og tilrettelegger for relevant videre-/etterutdanning. Vi har biler til bruk i tjenesten. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Hege Steen Scott på telefon 64992261. Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester, samt CV, merket 2007/251 sendes innen 3. mai 2007 til Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakk eller e-post: postmottak@enebakk.kommune.no Attester returneres på forespørsel. Sørkedalsveien 10B. 0369 OSLO søker hjelpepleier eller person med interesse for data og pasientundesøkelser, dvs. EEG av henviste pasienter. God lønn, også under evt. opplæring. Hyggelig miljø. Ta kontakt med Anne Wolland, tlf. 23 29 50 12, mobil 92 46 33 78 NORDBERGHJEMMET – nyombygget sykehjem Nordberghjemmet er et somatisk sykehjem eiet av en stiftelse tilknyttet Nordberg menighet. I november flyttet vi inn i vårt nyoppussede sykehjem med enerom til alle beboerne. Sykehjemmet har 66 beboere og 21 dagsenter- plasser. Sykehjemmet består av tre avdelinger med 22 beboere i hver avdeling. Avdelingene er inndelt i tre mindre enheter med 7 eller 8 beboere pr. enhet. Nordberghjemmet drives med driftstilskudd fra Oslo kommune. Vi har ledige stillinger som: OFF. GODKJENT HJELPEPLEIER/ OMSORGSARBEIDER 50% fast stilling natt • Nordberghjemmet har et godt fagmiljø med tilnærmet alle stillinger besatt med fagutdannet personale. • Det gis muligheter for kreativitet og nytenkning i et godt arbeidsmiljø. • Vi kan også tilby leilighet i nær tilknytning til sykehjemmet. Lønn og ansettelsesvilkår i henhold til tariffavtale på HSH-området. Tiltredelse etter avtale. Vi vil også gjerne komme i kontakt med hjelpepleiere som kan ta ekstravakter ved sykehjemmet Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fungerende fagsjef Else Nysæther Heyning tlf 22 70 12 00 Søknad med CV sendes Nordberghjemmet, Carl Kjelsensv. 23 C, 0860 Oslo Søknadsfrist: 9. mai 2007. KAJALUND SYKEHJEM Kajalund sykehjem er et lite sykehjem med renommé for god atmosfære og høy kvalitet. Vi forsøker å gi 30 beboere trivsel gjennom et aktivt, sta- bilt og faglig dyktig personale. VI SØKER: OFFENTLIG GODKJENTE HJELPEPLEIERE – 50/75% hver 3. helg – ekstravakter Ansettelse vil skje på de vilkår som til enhver tid framkommer av gjeldende lover, regler og tariffavtaler med HSH. Har du lyst til å utvikle morgendagens sykehjem, ta kontakt med daglig leder Geir S. Karlsen, tlf. 22 51 01 55. Søknad sendes: Kajalund sykehjem, Sollerudvn. 35, 0283 Oslo innen 05.05.07. 38 > Fagbladet 4/2007 frantz.no fbaargang2007 fbseksjonHEL