og gir deg markedets Zett.no og Fagbladet har slått sammen sin satsing på ledige stillinger. Vi tilbyr deg en annonsepakke som gjør at Pakken inneholder: • Fargeannonse i Fagbladet (1/4 side) • Annonse i 30 dager på www.fagbladet .no • Annonse i 30 dager på www.zett.no • Ingen begrensninger på tekst i internettannonsene • Mail til kandidater som på forhånd har bedt om informasjon om nettopp din type stilling eks. mva. Veil. pris 11.900,- eks. mva. du treffer over en million potensielle jobbsøkere over hele Norge. For kun kr 7.900,- kommer annonsen din i Fagbladet, Zett.no og fagbladet.no. Ved å kombinere nett og print treffer du både aktive og passive søkere til en meget gunstig pris. Hvorfor annonsere på Zett.no og i Fagbladet: • Til sammen har Zett.no og Fagbladet over en million lesere • Kombinasjonen nett og print gjør at du treffer både de aktive og passive jobbsøkerne • Du når potensielle jobbsøkere over hele Norge • Du treffer målgruppen din • Din annonse er tilgjengelig for jobbsøkere i 30 dager Ønsker du å bestille en annonse, eller vil du vite mer? Kontakt fagbladet@zett.no eller Stephen Rossnes på 21 00 56 07 Fagforbundet er landets største fag- forbund med rundt 300.000 medlemmer. Fagforbundet organi- serer arbeidstakere i offentlige og private virksomheter. Stilling som rådgiver Ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo er det ledig stilling som rådgiver i forhandlingsenheten for snarlig tiltredelse. Stillingen er tillagt utfordrende oppgaver innenfor saks- området lønns- og tariffpolitikk. Oppgavene vil blant annet være: • Deltakelse i forberedelse og gjennomføring av tarifforhand- linger og andre forhandlinger om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår • Oppfølging mot og samarbeid med andre arbeidstakerorga- nisasjoner, sentrale myndigheter, arbeidsgivere og -organi- sasjoner, både i offentlig og privat sektor • Arbeid med utvikling av forbundets lønns- og tariffpolitikk samt utredningsoppgaver, høringsuttalelser mv. på det lønns- og tariffpolitiske området • Informasjon og rådgivning til forbundets lokale organisa- sjonsledd i saker vedr. sentrale og lokale forhandlinger, samt å bidra i opplæringsvirksomhet innen feltet • Tvistesaker • Oppfølging av vedtak i Fagforbundets sentrale organer Vi søker etter en interessert og selvstendig medarbeider. Ønskede kvalifikasjoner: • Relevant høyere utdanning som jurist, samfunnsviter e.l. • Erfaring som tillitsvalgt • Gode kunnskaper om offentlig forvaltning og arbeidslivets organisasjoner • Erfaring fra forhandlinger samt godt kjennskap til tariff- forhandlingssystemet i privat og offentlig sektor • Erfaring fra saksbehandlings- og utredningsarbeid • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne • Evne til å arbeide selvstendig • Gode samarbeidsevner Vi tilbyr godt og til tider hektisk arbeidsmiljø, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksitid og sommertid. For stillingen gjelder de lønns- og arbeidsvilkår som følger av inngåtte tariff- avtaler. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Ann-Mari Wold, tlf. 23 06 45 73, mobil 906 00 727. Søknadsfrist: 4.mai 2007. Skriftlig søknad vedlagt CV sendes personal- og utviklings- avdelingen, Postboks 7003 St. Olavs Plass, 0130 Oslo. Fagbladet 4/2007 > 47 Fagbladet – leses av «alle» yrkesorganiserte! zett.no – Over 10 000 stillinger på nett! fagbladet.no – alltid med siste oppdateringer! kr 7.900,- Pakkepris beste annonsepakke på stilling ledig fbaargang2007 fbseksjonHEL