INNHOLD > Foto: Erik M. Sundt 8    TEMA: Vaktkampen 14    Frp fisker stemmer 16    Frie barn i Beiarn 20    PORTRETTET: Fra Belfast til Sandefjord 23    Tariffoppgjøret i gang 44    FOTOREPORTASJEN: Å feire en revolusjon 50    Valget sett fra gata 58    Alle vinner på å hjelpe FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Ligg unna e-posten min! 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56    KRONIKK: Lønnsreduksjon fører til krise 60 Oss 62 Kryssord 63    Tegneserie og Petit 66    JOBBLIV: Danser med bølger Forebyggende og morsomt Ariel Schou (15) syns det er kult å lære å lage mat av kokk Marlena Nilsen (foran) ved Søndre Holmlia aktivitetssenter. Hver uke får barn og unge mellom 7 og 18 år utfolde seg i et mangfold av aktiviteter, uavhengig av foreldrenes lommebok.    30 > 27–42    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Mot tidenes boligkrise Helt vanlige franskmenn – familier og enslige, gamle og unge – blir kastet på gata fordi de ikke klarer å betale husleia. Samtidig kjemper politikerne om å få flytte inn i presidentpalasset. 50 > 2 > Fagbladet 4/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 An C. Lindstrøm an.lindstrom@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 41 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Titti Brun Kristin Salicath Halvorsen Ingeborg Vigerust Rangul Foto: Greg Rødland Buick fbaargang2007 fbseksjonKIR