NYTT > 6 AV 10 JOBBER DELTID 60 prosent av de ansatte innen pleie, omsorg, SFO og renhold i Oslo kommune jobber deltid, viser en undersøkelse Fafo har gjort for kommunen. > VIL LOVFESTE RETT TIL HELTID Kommunalt ansatte som ønsker det, må med loven i hånd kunne kreve heltidsstilling, mener diskrimine- ringsombud Beate Gangås. Ifølge Dagsavisen vil hun innføre en ny lov som gir alle offentlig ansatte krav på heltidsstillinger. > AUTOMATSTRID KS-leder Halvdan Skard går hardt ut mot kulturminister Trond Giske (Ap) fordi han nekter å la ordførerne bestemme om de vil ha pengeauto- mater i kommunene sine. > DÅRLIG RYKTE En omdømmeundersøkelse viser at kommunenorge sliter med miljø- profilen. Oslos innbyggere har definitivt minst tro på at kommunen tenker på miljøet, tett fulgt av Vestfold og Akershus. Hedmarking- ene derimot, topper statistikken og har langt større tillit til at kommunen har en miljøbevissthet, viser undersøkelsen som er utført av Sentio Research. > VERNER VARSLERE Varslere skal ikke etterforskes eller straffes, fastslår Steinkjer kommune i sin nye kommunikasjonspolitikk. Kommunen tar til orde for omfat- tende åpenhet, i reglementet som nylig ble vedtatt i formannskapet. De ansattes ytringsfrihet tillegges stor vekt. Ansatte oppfordres til å si fra om kritikkverdige forhold, og kommunen vil ikke etterforske eller straffe offentlig varsling, heter det. > MER ALKOHOL I 2006 ble det registrert omsatt 63,3 millioner liter vin, en økning på 2,3 millioner liter eller 3,7 prosent fra 2005. Omsetningen av øl og brennevin økte også, melder Statistisk sentralbyrå. Gjennom- snittlig drakk hver innbygger på 15 år og eldre 6,5 liter ren alkohol i 2006. Det er en økning på 0,09 liter eller 1,4 prosent fra 2005. Satser friskt på bedre kvalitet Ved å lytte til og ta i bruk de ansattes erfaring og kompetanse, vil kommunenes tjenester bli bedre, mener staten, KS og Fagforbundet. 29 kommuner er så langt tatt ut som kvalitets- kommuner. – Jeg er glad for at vi nå har kommet så langt at de første kommunene er plukket ut og blir innlemmet i kvalitetskommuneprogrammet, sier Jan Davidsen, leder i Fagforbundet. Davidsen viser til det treårige samarbeidet mellom staten, arbeidstakerorganisasjonene og KS. De 29 kommunene som nå er valgt ut, kommer i tillegg til 12 kommu- ner som har startet arbeidet med å redusere sykefraværet. Sett av helgen 22.–24. juni og bli med til idylliske Stavern i Vestfold, oppfordrer Fagforbundets ungdomsutvalg som arrangerer Sommerkonferansen for rundt 200 unge medlemmer fra hele landet. Sommerkonferansen er gratis, inkludert mat og overnatting på Flere underveis – De ansatte i alle landets kommu- ner jobber med kvalitet på tjenes- tene hele tiden, men gjennom kvali- tetskommuneprogrammet får både de ansatte og de folkevalgte en ekstra stimulans til å iverksette kvalitetsforbedrende tiltak, sier Davidsen. – Det er et mål at langt flere kommuner skal bli med i kvalitets- kommuneprogrammet. Ved å lytte til og ta i bruk de ansattes erfaring og kompetanse, vil resultatet bli bedre arbeidsplasser og bedre tjenester, understreker Davidsen. Hvem er med? De 29 første kvalitetskommunene er Alta, Brønnøy, Farsund, Fjell, Grue, Halden, Hammerfest, Herøy, Horten, Innherred samkommune, enkeltrom. Reise må du dekke selv, men du kan søke om reisetilskudd fra fagforeningen din. Ønsker du å lære om dine rettig- heter og plikter i arbeidslivet, hvor- dan unge arbeidstakere kan få det bedre, eller treffe fagforeningsven- ner fra Palestina? Uansett forutset- Lørenskog, Molde, Moss, bydelene Alna og Bjerke i Oslo, Rana, Ren- dalen, Rissa, Sogndal, Songdalen, Sola, Steinkjer, Sveio, Sørum, Ting- voll, Øksnes, Øyer, Åsnes og Ås. De 12 kommunene som i januar i år startet prosjektarbeidet med å få redusert sykefraværet, er Mandal, Nøtterøy, Notodden, Nesodden, Ullensaker, Ringerike, Lillehammer, Nord-Aurdal, Vaksdal, Kristiansund, Tana, og Fredrikstad. Tekst: VEGARD VELLE ninger er det faglige programmet tilpasset ved at man selv velger hva man deltar på. På kvelden blir det DJ og diverse underholdning. GODT I GANG: Forbundsleder Jan Davidsen og Fagforbundet bidrar aktivt for at kvaliteten på de kommunale tjeneste skal bli bedre. SOMMERKONFERANSE Les mer på www.fagforbundet.no/ungdom KT Foto: Kristin Rødland Buick Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2007 fbseksjonKIR