Frp fisker stemmer • For seniorene på Stovner eldresenter var det bare ett parti: Arbeiderpartiet. Nå blir Frp stadig mer populær. • Magnus Marsdal forsøker å finne ut hvorfor så mange stemmer Frp – og har nå skrevet boka «Frp-koden». 14 > Fagbladet 4/2007 Tekst: FRODE RØNNING    Foto: GREG RØDLAND BUICK – Ap og LO gjorde mye bra før. Skaffet beider i Oslo. Hva er det som får mange av Gerhardsens kjernevelgere til å flokke seg om Siv Jensen? Forfat- ter Magnus Marsdal har det siste året forsøkt å finne noen svar, og nå presenterer han dem i den nye boka Frp-koden. Marsdal har det siste året reist rundt og snakket med et utall Frp-velgere, ikke bare på Stovner eldresenter. Han har truffet mange arbeidere som føler at Ap ikke bryr seg om dem lenger. Marsdal hevder Arbeiderpartiet sjøl har skapt et stort rom for Frp. – De siste 20–30 åra har det blitt økende forskjeller mellom folk, og de folk goder. Både lønn og andre ting, sier Arne Snoen. Han har en lang yrkeskarriere bak seg – ved Akers mekaniske verksted og seinere som veiarbeider i Oslo kommune. Og han har stemt Ap fra han fikk stemmerett for mer enn et halvt århundre siden. Til høsten svikter Snoen Arbeider- partiet. Eller er det Arbeiderpartiet som har sviktet ham? – Vi som er pensjonister... vi har blitt litt akterutseilt, mener Snoen, mens det nikkes rundt bordet på Stovner eldresenter. Snoen bruker gjerne formiddagene på eldresenteret. Fra middagstallerke- nene på bordene rundt oss lukter det god norsk mat, servert av flittige frivillige. Mange har meninger om Frp, men få vil dele disse med Fagbladet. Arne Snoen er blant dem som snuser på Frp. Til høsten vil han gi dem sin stemme for første gang. Fra Einar til Siv Før i tida kunne Arbeiderpartiet regne med stemmene fra kommuneansatte veiarbeidere. Tidligere Ap-statsminis- ter Einar Gerhardsen var jo sjøl veiar- fbaargang2007 fbseksjonKIR