SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Ute hele året Barn og ansatte i Tusseladden frilufts- barnehage på Kvaløya er ute mesteparten av året. To lavvoer er deres faste tilholdssted. 32 > Hjelp å få Et ambulant ungdomsteam i Mo i Rana rykker ut på kort varsel og hjelper ungdommer med rusproblemer videre i systemet. 35 > Ligg unna Fokus-forfatteren har startet en under- skriftskampanje for at ansatte skal kunne beskytte seg mot arbeidsgivers innsyn i privat e-post. 36 > Vant mot tolkebyrå Stopp for privatskoler Regjeringen setter endelig stopp for private skoler som ønsker å etablere seg. Det midlertidige forbudet blir gjort permanent i en lov som ble lagt fram i statsråd i slutten av mars. – Vi vil stanse privatiseringen av skolen og den nærmest automa- tiske godkjenningen som skjedde under den forrige regjeringen. Deres praksis tappet statskassen for store summer, penger som vi vil bruke på å ruste opp den offentlige skolen, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) til NTB. Lovutkastet har vært på en omfattende høringsrunde, der 180 organisasjoner tilknyttet skole- verket har sagt sin mening. Ifølge kunnskapsministeren er det bred støtte til regjeringens politikk. Videregående skoler som bygger på livssyn og akseptert alternativ pedagogikk, vil fortsatt kunne få støtte. Men kommersielle skole- kjeder som John Bauer, Sonans og Akademiet blir varig ekskludert. – Under Bondevik-regjeringens siste måneder var det en vekst på 150 prosent i antall plasser i de private skolene. Bare under de ukene de tre regjeringspartiene forhandlet på Soria Moria, godkjente den avtroppende regje- ringen 5000 plasser. Privatskolene var et byfenomen som hadde suge- rør i statskassen, sier Djupedal. MOS Tolkebyrået er dømt til å betale 120.000 kroner i erstatning til Adriana Aliti (27) for urettmessig avskjed og etter- betaling av overtidsgodtgjøring, sykelønn og feriepenger. I en enstemmig dom i Oslo ting- rett er Tolkebyrået som eies av Edith Lillian Hustoft, dømt til å betale erstatning til Fagforbundets medlem Adriana Aliti. Adriana kom til Norge fra Make- donia i 1990. Da hun var ferdig med videregående skole, fikk hun tolkeoppdrag i Tolkebyrået/EH Konsulenttjenester, men begynte snart som kontormedarbeider for innehaveren. Edith Hustoft påstod i retten at Adriana bare var oppdragstaker, mens Adriana forklarte at hun var ansatt. Retten har festet lit til Adrianas forklaring og gitt henne medhold i at hun har vært å betrakte som fast ansatt. Da Adriana måtte pleie sin hjertesyke mor og var borte fra jobben en dag mer enn avtalt, fikk hun beskjed på telefon at hun ikke trengte å komme mer på jobb. Tingretten påpeker at en dag ekstra fravær ikke gir grunn til avskjed. Ble trodd i retten Edith Hustoft la fram et dokument som angivelig skulle vise at ENDELIG SEIER: Adriana Aliti er glad for at Oslo tingrett ga henne medhold i at hun ble ulovlig oppsagt fra Tolkebyret. Adriana selv hadde sagt opp stil- lingen sin. Dette ble avslørt som ren bløff . – Hun brukte ord og vendinger i brevet som er helt fremmed for meg, og da dommeren ba om å få se originalen, var hun ikke i stand til å legge den fram, forteller Adriana. Hun er glad for å bli trodd, og at hun denne gangen fikk hjelp av forbundsadvokatene og kompetansesenteret i Oslo. Adriana har en gang tidligere gått til sak mot Hustoft, men fagforeningen på Stovner unnlot å bli med henne i retten. Hun tapte saken og ble dømt til å betale saksomkostninger. Da tok hun kontakt med Fagforbundets kompetansesenter. Støtte fra kompetansesenter – Leder Anne Green Nilsen tok affære og betalte, og har vært med meg hele veien i denne rettssaken, sier Adriana Aliti. Edith Hustoft er dømt til å betale Adrianas saksomkostninger og erstatning. Fristen for å betale er ute for lengst. Fagforbundet har nå tilskrevet namsmannen for begjæring om utlegg. – Vi gir oss ikke før pengene er inndrevet, forsikrer kompetanse- senterleder Anne Green Nilsen til Fagbladet. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Fagbladet 4/2007 > 27 fbaargang2007 fbseksjonKIR