AKTUELT Norges kulturkommune KOMPETANSELØFT: Mimi Bjerkestrand Utdanningsforbundet, Mette Henriksen Aas Fagforbundet, Mariann Fjeldstad KFO og statsråd Øystein Djupedal. 62 millioner til kompetanseløft Kunnskapsminister Øystein Djupedal lanserte regjeringens første strategi for kompetanseheving i barnehagene de neste tre årene da han deltok på et fagseminar i anledning Barnehagedagen i Oslo. Kristiansand kommune er kåret til Norges kulturkommune. Prisen ble delt ut av kommunalminister Åslaug Haga under en tilstelning i Stortinget nylig. – Vi er veldig stolt over å ha mottatt prisen. Kristiansand har valgt å satse på kultur, og det er moro når det blir anerkjent på nasjonalt nivå, sier varaordfører Bjarne Ugland (Ap) til Fagbladet. I begrunnelsen for prisen fram- hever juryen at Kristiansand er den kommunen som har kommet lengst i planmessig og strategisk satsing. Byen utnytter mulighetene som ligger i å ha store utdan- ningsinstitusjoner i sin midte og av å være flerkulturell. Kommunen har et imponerende tilbud i sitt bibliotek, spennende internasjonale prosjekter, og den har framfor alt satset aktivt på å utvikle kulturfeltet langsiktig gjennom opprettelsen av et stort fond. Prisen er innstiftet av Norsk Kulturforum og deles ut for åttende gang i år. De fire nomi- nerte kommunene var Drammen, Kristiansand, Kvam og Skien. Alle de fire kommunene ble berømmet for sitt politiske engasjement på kulturområdet og for dyktige, nytenkende medarbeidere. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Varaordfører Bjarne Ugland. – Barnehagens kvalitet er avhengig av de ansattes kompetanse, sa ministeren. På fagseminaret i regi av Fagforbundet, Utdanningsfor- bundet og KFO, hadde han med seg en skikkelig gladnyhet i sekken. Kunnskapsdepartementet vil i år bruke 62 millioner kroner på kompetansetiltak i barnehagesekto- ren. Av dette skal 15 millioner gå til forskning. – Jeg vil oppfordre KS, kommu- nene og andre barnehageeiere til å satse mer på kompetansetiltak i barnehagene, sa Djupedal. Første kompetanseplan – Departementet ønsker å sette fokus på barnehagen både som en læringsarena og som en lærende organisasjon. Strategien skal være et verktøy for videre utvikling av barnehagenes innhold og oppgaver. Strategien skal ruste de ansatte for å møte utfordringene innenfor språkstimulering, barns medvirk- ning, samarbeid mellom barnehage og skole og pedagogisk ledelse. Djupedal understreket at kompetanseplanen skal nå alle grupper ansatte slik at ikke bare førskolelærere, men også barne- og ungdomsarbeidere og assistenter får nyte godt av løftet. Positiv til fagutdanning På spørsmål fra Fagbladet om han kan tenke seg en kampanje for barne- og ungdomsarbeideren på linje med kampanjen for den nye helsefagarbeideren, sa ministeren at han syns det er positivt med et økt fokus på rekruttering til disse fagarbeiderutdanningene. Leder Mette Henriksen Aas i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) er fornøyd med at Fagforbundet er gitt mulig- het til å komme med innspill. – For oss er det viktig at alle ansatte blir omfattet av kompe- tanseløftet, og at de pedagogiske lederne gis skikkelig tid til vei- ledning. En slik strategi er også avhengig av ressurser. Gjennom- føringen avhenger av økonomien! understreker Mette Henriksen Aas. Tekst: MONICA SCHANCHE og MARIA WATTNE KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (Allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Fagbladet 4/2007 > 29 Foto: Monica Schanche fbaargang2007 fbseksjonKIR