> SØNDRE HOLMLIA AKTIVITETSSENTER • Etablert i 1985 av seks borettslag . • Kulturkafé og ulike aktivitetsrom. • Ungdomsklubben åpen for alle mellom 7 og 18 år. • Legger vekt på tilbud for både jenter og gutter. • Mellom 500 og 700 barn og unge oppsøker SHA hver uke. • Utflukter bl.a. til Håøya og Veisten gård i Gausdal. • Mulighet for arbeidstrening for unge voksne. • Finansieres ved kommunal og statlig støtte, og av storbymidler. Vi trenger klubben vår! Søndre Holmlia aktivitets- senter har et omfattende tilbud for barn og unge fra 123 nasjonaliteter, men sparekniven truer. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: ERIK M. SUNDT – Barn og unge må få muligheten til å utvikle det som bor i dem. Talentene fins i mange ulike retninger. Det kan være idrett, dans, musikk eller forming. Behov og muligheter ligger på et utall områder. Her kan de få leksehjelp og mulighet til å utvikle en aktivitet som engasje- rer dem, fastslår Roland Daus, daglig leder ved Søndre Holmlia aktivitets- senter i Oslo. Kulturkafé og aktivitet Kulturkafeen er selve inngangen til aktivitetssenter, et åpent samlingssted for alle beboere. – Her har vi gitt mulighet for arbeidsplasser for unge voksne i samarbeid med Harald Osa fra Gastronomisk institutt, forteller Roland Daus. Ariel Schou (15), som går i 10. klasse på Holmlia skole, er med på matlagingen. – Jeg kommer en dag i uka. Det er kult og lærerikt, sier hun. Inga Marie Bø Hansen i 2. videregående på Holtet, kommer to dager etter skole- tid. På kjøkkenet lærer de nye retter av kokkene Marlena Nilsen og sjefen Lise Moe. 30 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR