Krever ungdomslov En bred gruppe organisasjoner mener at ungdoms rettigheter bør sikres i en egen ungdomslov. Kommunene må sørge for å gi ungdom likeverdig tilgang til en meningsfull fritid. For å sikre en reell satsing på ungdom krever ungdomslovalliansen, der Fagforbundets ungdom er med, at det bevilges en årlig ungdomsmilliard. Mer om kampanjen finner du på www.ungdomslov.no Skuffet over de rødgrønne – Det er nødvendig med en egen lov som sikrer retten til rusfrie ungdomstilbud. Forebyggende ungdoms- arbeid blir alltid tapere i budsjettkampen. Det er tragisk når vi ser hvilken betydning vi har for et godt oppvekstmiljø. Vi skaper gull av gråstein, sier Roland Daus, daglig leder ved Søndre Holmlia aktivitets- senter. – Vi hadde store forvent- ninger til den rødgrønne regjeringen i forbindelse med ungdomsgaran- tien, og er veldig skuffet over at flotte hand- lingsplaner ikke blir omsatt i konkrete tiltak. På grunn av omdisponering av stat- lige støtteordninger fra Arbeids- og inkluderings- departementet har de kuttet i midlene til oss. Det har ført til at det populære medieverkstedet måtte kutte og læreren slutte, sier han. Men han har håp om en dialog. – Medieverkste- det er et hovedredskap i vår videre satsing, spesielt rettet mot å skape arbeids- plasser for arbeidsløse unge voksne. – Her er det god service, god mat og hyggelig å være, sier Runa Sunde Saraksen med datteren Hilde (8 måneder). – Ja, her kan mødrene amme barnet sitt uten å bli jaget. Her har vi tilbud til alle aldersgrupper sier Roland Daus. Fra kulturkafeen kommer du til forskjellige avdelinger som henger sammen. Biljard, hobbyrom, diskotek, data- og medierom, gymsal og klatre- vegg. Hver dag med ulike aktiviteter. Ny sjanse Unge voksne som tar seg et hvileår fra den videregående skolen, kan jobbe her under opplæring, få attest og komme videre. Yonis Ayon (16) og Trym (17) står ved biljardboret. De har jobbet på senteret hver dag i noen måneder nå. Målet er å gi en formell instruktør- opplæring senere. – Vi har tatt et friår fra skolen. Kult å være her, og det er greit betalt gjennom praksisplassordningen, mener de to. Hva oppgaven er? – Å passe på barna og se at alt går greit og sånn. Kreativt På hobbyrommet får barn og unge utløp for kreativiteten sin. I dag går det i trolldeig og kortspill. Andre dager kan det være tegning og maling. På veggen henger resultatet av prosjektet å lage fugl av farget papir. De som vil, kan også få leksehjelp. Rikke Kristiansen, som har praksis som student i barneverns- utdanningen, er tilgjengelig sammen med Karen Redvaldsen som har arbeidet her i mange år. Jentekveld – Vi legger vekt på tilbud som også appellerer til jentene, som musikk og dans, understreker Roland Daus. Han legger også til rette for at de muslim- ske jentene skal komme. – Vi har ansatt kvinner med minori- tetsbakgrunn. Det åpner for at forel- dre skal føle seg trygg. En ettermiddag i uken får jenter ha gymsalen i fred. MEDIEVERKSTED: Musiker og artist Liban Mohamond har tilbrakt mye tid i lydstudioet. Her fikk Nora Noor også opplæring. Da inntar guttene hobbyrommet med sine interesser. Naturopplevelser Aktivitetssenteret gir også barn og unge mulighet til opplevelser i norsk natur. Damilola Akinyemi (11) er yr av glede og forteller med glitrende øyne: Jeg har vært på Veisten gård i Gausdal. – Der er det kult. Et fint sted. Vi kan stå på slalåm, bade, lage film og danse. Dessuten kommer verdens beste kokk Harald Osa og lager mat med oss! Og så er det boblebad der! – Hundekjøring er veldig spen- nende og populært. På tur til Hafjell får de låne både bobledress og ski. På Veisten i Gausdal får de unge lov å ri og være med på kanefart. Det er inspi- rerende når de er heftig og begeistret. Barn og unge får utfolde seg uansett foreldrenes lommebok, sier Roland Daus. Fagbladet 4/2007 > 31 fbaargang2007 fbseksjonKIR