Friske uteunger 32 > Fagbladet 4/2007 Hver eneste barnehagedag, året rundt, leveres og hentes i underkant av 30 unger i to lavvoer i fjæra på Kvaløya i Tromsø. Tekst: HILDE SANDER MELING    Foto: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN – Nå om vinteren leker vi mye i snøen. Sklir på magen og akebrett, går på ski eller koser oss rundt bålet når vi spiser lunsj, sier Sigrid på seks år. Tusseladden friluftsbarnehage er en foreldredrevet barnehage med 75 plasser til barn i alderen 1–6 år. Disse er fordelt på seks avdelinger med 22 ansatte. Barnehagen legger særlig vekt på friluftsliv og utelek, og har derfor opparbeidet to naturlekeplasser med innslag av både skog og fjære. Det er her barnehagens to friluftsgrupper holder til. Hver eneste dag tar ansatte imot ungene i de to lavvoene som er satt opp i området. – Utelivsgruppene Gråtind og Trehørningen er bygd opp over tid. Vi har hele tiden vært en barnehage som har hatt fokus på friluftsliv, men etter hvert så vi at uteområdet i barnehagen ble for lite. Vi søkte stadig ut på tur for å gi ungene opplevelser, forteller barne- og ungdomsarbeider Jørn-Tore fbaargang2007 fbseksjonKIR