Enoksen i Tusseladden friluftsbarne- hage. God rekruttering Sammen med Kjell Kampevoll har Enoksen bygd opp Trehørningen, en avdeling som består av 13 barn i alderen 3–6 år. – Rekruttering fra småbarnsavde- lingen til vår gruppe har ikke vært noe problem. Barnehagen har også et tilbud om å gå i vanlige avdelinger når man er mellom tre og seks år, men vi har alltid hatt nok unger som ønsker SOLSTRÅLER: Dina og Frida nyter dagene i fjæra og stråler i kapp med sola. EN TYPISK DAG 07.00 Barnehagen åpner og ungene leveres i lavvoen. Barna må være ferdig påkledd til å være ute. Vi fyrer i ovnen og gjør oss klar for dagen. Frilek. 08.30–09.00 Frokost 09.00–10.00 Samling, gjennomgang av dagen 10.00–12.00 Aktiviteter, tur/gruppedeling 12.00–13.00 Lunsj 13.00–14.00 Hvilig, lesing, stille lek i soveposene. 14.30 Lett måltid, knekkebrød, frukt el.l. 14.30–16.30 Fri eller organisert lek. 16.30–17.00 Vi rydder, pakker sammen. å gå i utebarnehagen, sier Enoksen Hver morgen fyrer de opp i ovnen i lavvoen sånn at det er varmt og godt når ungene kommer. Fram til frokost får de leke og boltre seg som de vil. – Det varierer selvsagt hva vi gjør i løpet av dagen, men vi har fokus på ulike temaer gjennom året. Nå har vi nettopp hatt om fisk, og denne måne- den er det snø og skilek som står på programmet. Om sommeren og høsten dyrker ungene poteter og gulrøtter i driv- huset sitt, drar på rotur i båten og leker i fjæra. Base i fjæra To dager i uka drar ungene og de voksne opp i barnehagen og har inne- aktiviteter. Målet er å gi barna opple- velser i barnehagen som ikke er like lett å stimulere i fjæra. For eksempel sykling, lek med togbane og familielek. – Når ungene leveres i lavvoen i fjæra, får vi hele dager ute. Det har så langt vært positivt. Så positivt at vi valgte å sette opp en ny lavvo til Gråtind også, forteller Jørn-Tore Enoksen. Det har selvsagt kostet noen kroner å sette opp lavvoene, men alternativet hadde vært å bygd ut barnehagen. Det blir fort mye, mye dyrere. I tillegg til lavvoene er det kommet opp et flott utedo som ungene bruker. Varm lunsj Fire dager i uka får ungene på Trehør- ningen varm mat. To av dagene er noen av ungene med opp i barneha- gen for å forberede maten de skal ha til lunsj. Sjømat blir det om lag én gang i uka, og fisk i folie er en av flere populære retter blant barna. – Vi hører uhyre sjelden at ungene ikke liker maten. Fisk er godt, og de spiser gjerne mer når de er med på å lage maten selv, sier pedagogisk leder Heidi Buvang. – Det er veldig godt det her, utbryter treåringen Hans mens han legger poteter, fisk og gulrot i folie. Han er ivrig opptatt med å lage klar lunsjen til seg selv og de andre på frilufts- gruppa. LUNSJBÅL: Peda- gogisk leder Heidi Buvang og barne- og ungdoms- arbeider Jørn-Tore Enoksen klargjør bålet til dagens lunsj skal steikes. > Fagbladet 4/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonKIR