SEKSJONSLEDER Pelle i front Fagforbundet, Utdanningsforbun- det og KFO sto sammen om en kjempefin markering av barne- hagen i Bodø 20. mars. Trafikken ble stoppet, og Pelle politibil brummet fornøyd gjennom Bodøs gater foran en munter flokk med rundt 200 fem-åringer fra byens barnehager. De bar selvlagde plakater der det sto det hvor flott det er å gå i barnehage og hva de gjør der. Toget endte på torget der to elever fra musikklinjen ved Bodø videregående spilte gitar og sang sammen med barna. Til slutt var det utdeling av bananer, boller, sjokomelk og en matboks som var sponset av lokale forhandlere.    LM Samisk og aking i fokus Også barnehagene i Lavangen kommune i Troms markerte årets barnehagedag. I Fossbakken valgte de å fokusere på samisk mat og musikk. Varm suppe og klappa- kaker stekt på bålpanne sto på menyen. Både barna og de ansatte hadde en flott dag i akebakkene bak barnehagen, der de lekte og koste seg. En ansatt fra teknisk etat var hjertelig til stede da Kanutten og Soløy barnehage inviterte til feiring – til stor begeistring fra ungene. To foreldre og en fra Fagforbundet var også med på både pølsegrilling og aking. Neste år satser barnehagen på å få ansatte i kommuneadministra- sjonen til å stille opp på marke- ringen. Ikke mobb kollegaen min! En av mine seksjonskollegaer er prest. Han er ansatt i Den norske kirke. Men han lever sammen med en mann. Dermed mener noen at arbeidslivets lover og regler – eller normer for anstendighet og likeverdig behandling – ikke skal gjelde. Den behandlingen vårt medlem Svein Josefsen ble utsatt for av sin arbeidsgiver, Oslo bispedømme, var uverdig. Foruten å være ulovlig, er det krenkende og useriøst å gi noen et vikariat, for så å la seg presse til å trekke jobbtilbudet tilbake etter at den ansatte allerede har begynt i jobben. Svein hadde allerede forrettet i en begravelse da biskop Kvarme grep inn for å sørge for at han ikke skulle få fortsette i vikariatet fordi han lever i samkjønnspartnerskap. Så vedtok METTE HENRIKSEN AAS «Selvfølgelig skal de som jobber i kirken også ha en seriøs og ryddig arbeidsgiver som ikke diskrimine- rer eller forskjells- behandler.» Oslo bispedømmeråd – rådet inkluderer Oslos biskop – enstem- mig en uttalelse som ga Fagfor- bundet teoLOgene rett i at vårt medlem var, og er ansatt. Vikar- presten selv sier til media at han er glad, og gjerne vil fortsette et godt samarbeid med arbeidsgiveren. Han tilgir den urimelige behandlingen han har blitt utsatt for. Men dagen etter sår bisko- pen tvil med et nytt utspill som gjør vårt medlem både usikker og fortvilet: Biskopen sier saken ikke er avgjort. Det får være grenser, mener jeg. Nå endte Sveins sak godt. Fordi han er medlem i Fagforbun- det teoLOgene, har han fortsatt jobb. Oslo bispedømmeråd måtte igjen beklage det vårt medlem ble utsatt for. Svein går fra 30 prosent til full stilling og får også lønn for perioden i uviss- het. Det skulle bare mangle. Men sannheten er som kjent at Oslo-biskopen dessverre støttes av flere i kirken. Derfor blir flere av våre medlemmer diskriminert på grunn av seksuell legning. Biskop Skjevesland har gjort lignende grep, og våre jurister vurderer en arbeidsretts- sak. Det er på tide å stoppe denne trakasseringen. Selvfølgelig skal de som jobber i kirken også ha en seriøs og ryddig arbeids- giver som ikke diskriminerer eller forskjellsbehandler. Arbeids- livets regler må gjelde for alle. Så ikke mobb kollegaen min. 38 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR