Korleis skapar me ein kulturbarnehage? Vær stille, Pernille Pernille si mamma blir slukt av jobben sin og må kvile seg på sofaen. Då må Pernille vere heilt stille og ikkje forstyrre. Heldigvis har Pernille andre ho kan vere med som kan sjå kor pen ho er når ho har pynta seg og som tek ho med på kafé. Og når mamma vaknar, står Pernille der med ein vakker blom. Det er lett å få sympati for både Pernille og mamma. Her er ein svært konkret situasjon som dei fleste småbarnsfamiliar vil kjenne seg att i. Eg er likevel ikkje sikker på kva denne boka skal formidle. At tidsklemma er ein del av livet til den moderne familien som ikkje er til å kome forbi? At ein må vere snill med mødrer som jobbar for mykje? Eller at små jenter greier å ordne opp når familielivet haltar litt? Ein må kanskje velje å ta dette i beste meining, og i så måte er dette ei bok som kan opne for samtalar kring familieorganise- ring og kvardagsliv. Boka er stor, god å bla i og har kjekke og fargesterke illustrasjonar. Toyni Tobekk www.pirion.no Kva kultur er det me ønskjer at barna våre skal lære? Ole Brum, Ola Tveiten eller Barbie, kor hentar barna opp- levingar frå? PiRion-kurs Forfattar: Paul Leer-Salvesen Tittel: Vær stille, Pernillel Illustrert av: Hilde Gamman Utgjeven av: Portal forlag 2006 PiRion Om kurset Kulturavisa Pirion tilbyr kurs i kulturformidling for tilsette i barnehage og småskule og elles andre som arbeider med små barn. Kurset skal vere med å bevisstgjera dei vaksne på kva kultur ein ønskjer å formidle og syne korleis den lokale kul- turen og historia er eit godt grunnlag for dette. Samstundes blir det praktiske øvingar som dei vaksne kan ta med seg i sitt vidare arbeid. Pirionkurset passar for både små og store grupper. Kurset varar mellom 6 og 8 timar. Pris per kurs: Frå 12 500,- pluss reiseutgifter til kurshaldar. Om Pirion Stiftinga Pirion gir ut kultur- avisa Pirion fire gonger i året. Me bidreg og fast til Fagbladet, seksjon kyrkje, kultur og oppvekst, åtte gonger årleg. Pirionkursa er eit tilbod me har til alle, heilt uavhengig av abonnement. Om kurshaldarane Kurshaldarane våre har brei erfaring frå folkemusikk, forteljarstudium, kulturskule og kulturliv generelt. Kontakt: Vil du tinge kurs eller få meir informasjon, ta kontakt med redaktør for Pirion: Toyni Tobekk tlf: 52 79 04 82/ 98 22 14 10 (måndag til torsdag mellom 9 og 15) epost: pirion@norsk-plan.no Tips oss på pirion@norsk-plan.no Me vil gjerne ha tips og innspel om det er noko du syns me bør ta opp, eller om du har tips om bøker me bør skriva om. PIRIONERSTØTTAAVNORSKKULTURRÅD    PIRION01/2007,8.årgangen–ISSN1502-3036 Utgivar:StiftingaPirionAdresse:Pirion,NæringsbedetiVatlandsvåg,4235HebnesTlf:52790482, faks52790481.Heimeside:www.pirion.no Ansvarlegredaktør:ToyniTobekk,mobil98221410Redaksjon:AstridEidhammerHjelmeland,tlf52790484 E-post:pirion@norsk-plan.noFormgjeving:SalikatDesign LES! fbaargang2007 fbseksjonKIR