FRANKRIKE 4800 kr/mnd 15m2 fleste kommer fordi de har fått varsel om utkastelse: pensjonister, tradisjo- nelle kjernefamilier, eneforsørgere, par eller enslige. Felles for mange av dem er at de er i arbeid – det gjelder også pensjonisten på 76 år som håper han snart får plass på aldershjem. Til sammen behandler Brossaud mellom 500 og 600 saker i året. – I mange tilfeller er det ikke så mye vi kan gjøre, sier han. – Da gjelder det bare å sørge for at ved- kommende får mest mulig tid på seg før han eller hun havner på gata, slik at vi kan prøve å finne en alternativ løsning. Han legger til at de ikke tar imot så mange flere enn før – kapasiteten er likevel sprengt – men folk får det gradvis vanskeligere. I tillegg til å være jurist og nestleder av organisasjonen CGL, sitter Brossaud i en komité som overvåker boligprisene i Frankrike. – I 1998 begynte husleiene å gå noe nedover, forteller han. – Så for å motvirke et eventuelt boligkrakk, slut- tet staten rett og slett å bygge sosial- boliger. Og det er dette vi ser resultatet av i dag: at man tok så grusomt feil den gangen.    > Fagbladet 4/2007 > 51 Koudédia Makadji deler en hybel på femten kvadratmeter med sin mann og deres to barn. • kjøkkenet ligger i bakgården og deles med ti andre familier • toalettet fins i en nærliggende kafé • ingen dusj fbaargang2007 fbseksjonKIR