AKTUELT Regn ut pensjonen din Er du en av dem som går rundt og lurer på hvordan den nye pensjonsreformen vil slå ut for deg? Da kan du snart ved hjelp av et tastetrykk selv kunne regne på dette. NAVs pensjonsprogram har utviklet en avansert pensjonskalkulator på nett. Pensjonen har stor betydning for økonomi og livskvalitet. Derfor er det mange som lurer på hvordan den nye pensjonsreformen vil slå ut. Pensjonskalkulatoren har som mål å gi den enkelte oversikt over opptjente pensjonsrettigheter. Den vil være tilgjengelig på nettet for alle fra 1. desember neste år. Smak av framtida Den digitale kalkulatoren skal gi alle mulighet til å se konsekvensene av valg for egen pensjon. Blant annet kan den regne ut hvordan et studie i voksen alder eller om man velger å være hjemme med små barn, vil slå ut for den enkeltes pensjon. – Brukerne skal gjennom denne kalkulatoren få en bedre forståelse av sin framtidige økonomi. Det er svært mange som ikke kjenner til hvordan egen pensjon vil bli, sier Jorun Kongerud, programdirek- tør i NAV. Sterkt forbedret tilbud Nå håper NAV at den nye pensjons- kalkulatoren blir det viktigste stedet folk flest oppsøker for å finne ut av sin pensjon. Her kan man logge seg på og regne ut hvilke valg som gir best uttelling. Den nye kalkula- toren blir langt bedre enn de som eksisterer i dag. Blant annet skal den nye pensjonskalkulatoren se på hva ulike pensjoneringstidspunkt og pensjoneringsgrad betyr for inn- tekten etter pensjoneringen. Ifølge Kongerud vil framtidas regelverk gi større mulighet til å kombinere pensjon med arbeid, og da kan pensjonskalkulatoren være en god hjelp for folk. Gir full oversikt – Kalkulatoren vil gi brukeren en fullstendig beregning og oversikt over pensjon fra den vanlige folke- trygden og AFP, forteller Kongerud. I tillegg gis det mulighet til å inkludere informasjon om privat og offentlig tjenestepensjon. På den måten vil brukerne få et helhetlig svar på hvilken økonomi man får som pensjonist. Tekst: NINA HANSSEN, Aktuell beskjeder muntlig i stedet for via e-post eller delta på pausegym, hvis det fins et slikt tilbud. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 4/2007 > 29 Hvordan jage musesyken MMusesyken rammer stadig flere som jobber med pc. Økning i sykefraværet er en av konse- kvensene. Men musesyken kan forebygges med enkle tiltak. Musesyke er ingen medisinsk diagnose, men en benevnelse på en betennelse i underarm og ved albue hos personer som jobber med datamus. Betennelsen kan komme akutt eller over tid, og merkes som murrende smerte ved berøring, bruk og strekk av under- armsmuskulaturen. Smertene kommer ofte i for- bindelse med lange, sammenhen- gende arbeidsøkter og i perioder med økt arbeidstempo. Psyko- sosiale faktorer, som negativt stress, kan også spille inn, ifølge Bergens Tidende. Forebygg Her er noen enkle og lite tidkrev- ende tiltak for å forebygge muse- syken: Tilpass arbeidsplassen: Sett tastatur, skjerm og mus direkte på bordet. La hele underarmene, inkludert albuene, hvile på bordet når du jobber med pc. Ha riktig sittestilling, det vil si varierte sitte- stillinger. Bruk mus på begge sider: Uvant og vanskelig i starten, men med trening og tålmodighet går det bedre etter hvert. Ta mange småpauser: Ta ti minutter pause for hver time foran pc-en. Gå til kopimaskinen eller printeren, hent noe å drikke, gi Illustrasjojnsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKON