et mangfold av aktiviteter som passer de fleste, og vi stiller krav. De får ikke utbetalt sosialhjelp før de møter oss og blir enige om et opplegg, sier Ringsrød. – Alle har drømmer, sier gruppe- leder Karin Lysø. – Vi jobber tett opp mot deltakerne våre. Ja, vi sier deltakere, det er slutt på klienter og brukere. Ungdommen er deltakere i sitt eget liv. Vi har allmøter og opp- fordrer alle til å si sin mening. På den måten kan vi bli enda bedre fagfolk, sier Lysø. – Vi slipper ikke ungdommene før vi vet at de klarer å stå på egne bein. Tidligere var det vanlig at sosialklien- ter ble henvist fra det ene kontoret til det andre. Nå samler vi alle løse tråder til én, forteller tiltakskoordinator og tillitsvalgt Randi Pedersen. – Vi får stadig bevis på at ungdom- men lykkes etter at de har vært innom enheten. – Mange kommer på besøk    > FINGERNEM: Andre Jensen Ursin reparerer en av om lag 1200 pc- er som kommer inn til enheten. Rundt 30 prosent blir reparert og gitt til skoler og barne- hager, de andre blir destruert på en forsvarlig måte. Fagbladet 4/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonKON