Alle vinner på å – Jeg kaller denne typen solidaritetsarbeid opplyst egeninteresse. Ved å hjelpe andre hjelper vi oss selv. Ordene tilhører utviklingsminister Erik Solheim, som nylig har vært i Angola. Tekst: GEIRMUND JOR    Foto: ERIK M. SUNDT – Hvis vi skal kunne skape trygghet for våre barn og barnebarn, må vi drive solidaritets- og utviklingsarbeid i Afrika og i resten av den fattige verden. Blant et vell av andre gode grunner for å drive solidaritetsarbeid står våre egne interesser. Vi vil aldri kunne stanse de enorme forflyt- ningene av mennesker fra ekstrem nød til rikere deler av verden uten å gjøre noe med fattigdommen. Vi vil aldri få bukt med livstruende epide- mier uten å gjøre noe med vilkårene for at slike epidemier bryter ut. For det er vel ingen som for alvor tror at slike epidemier først bryter ut i Norge eller Danmark? Det er vår plikt å ta ansvar for utviklingen i verden. Utviklingsminister Erik Solheim smiler, nesten litt brydd, over sitt eget engasjement. – Vel, der fikk du dagens appell, ler han. Besøkte Angola – Angola er et merkelig land. Det er fylt av de største paradokser som fins. Det er et rikt land, men målt etter alle sosiale målestokker er Angola helt på bunnen. De kommer dårligere ut enn for eksempel Burundi, som er et av verdens fattigste land. Det fins knapt noe land der flere mangler lese- og skriveferdigheter, korrupsjonen er skyhøy, det mangler mat og grunn- leggende behov for det store flertallet av befolkningen. Det sier ganske mye at det nettopp er i Angola det bryter ut kolera som sprer seg gjennom forurenset vann. De elendige sanitærforholdene i slum- men utenfor hovedstaden Luanda og andre store byer gir grobunn for denne dødelige sykdommen. Samfunnsansvar Norge har et utstrakt økonomisk samarbeid med Angola. Det er det landet i Afrika som Norge handler mest med. Norge tar ut store verdier i form av olje og gass. I tillegg er store norske virksomheter som Aker Kværner og Hydro aluminium i ferd med å bygge opp store virksomheter i landet. – Norske bedrifter i Angola bør være de beste på å utvikle gode relasjoner til fagbevegelsen. Vi må være fore- gangsbedrifter på miljø, ha null- toleranse på korrupsjon og reinvestere deler av overskuddet i fastlandsindus- tri. Et slikt eksempel er Hydro alumi- nium som skal bygge et stor alumini- umsverk i Angola. Vi kan ikke bare ta ut verdier, men vi må reinvestere 0000000________3400_ KIDnummer (fylles ut av SOS-barnebyer) 1602 44 17313 Mottakers kontonummer Ja, jeg vil være med og bygge Fagforbundets barneby med kroner: 50,- pr mnd via avtalegiro 100,- pr mnd via avtalegiro 200,- pr mnd via avtalegiro Konto som skal belastes i 24 måneder Fødselsnummer. Må fylles ut for å få skattefradrag. Jeg ønsker ikke motta varsel i forkant av betalingen. BRUK BLOKKBOKSTAVER. Kupongen fylles ut og leveres til fagforeningsleder. Fornavn: Etternavn: Adresse:    Avdelingsnr. Fagforbundet: Postnummer:    Poststed: Telefon:    E-post: Sted/Dato:    Underskrift: SOS-barnebyer,Postboks733Sentrum,0105Oslo    FordenneavtalengjelderdealminneligevilkårforAvtaleGiro. 714004 54 > Fagbladet 4/2007 Verver: _______________________________Tlf:_______________ fbaargang2007 fbseksjonKON