KRYSSORD «Familien er en domstol som alltid holder åpent.» MALCOLM DE CHAZAL Hermod Gyselig © 104 Brott Enhet Beglo Ofre Vent Fristed Titte- skap Pike navn Behol- der Utglid- ning Grunn- stoff Følsom Avtrede Nedkom- me Mild Fisk Fluor Løsen    Kry 11-2006 Ernære Krypinn Munter Jord- lapp Krav- stor Patte- dyr Rokke Pike navn Trist Tilstå Fugl Norge Oksy- gen Polit.- parti Pike navn Over- hode Pike Gutte    navn navn    Årtusen Land Person. pron. Advare Retning Hus- geråd T all Levere Pike navn Måle- enhet Avkledd Kjøre- tøy Fri for For- verring Ving Blåse Laste Plante- del Til- slag Bort Dervær- ende Fokk Mynt fork. Konkur- ranse Bekreft -else Anfall Ess Byge Stilart Mann Pike Drikk Berge By i USA Råskap Fugl God- kjenne Publi- sitet Kamme Løsningen på kryssord nr. 4 må være hos oss innen 15. mai! Merk konvolutten med «kryssord nr. 4» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo VINNERE av kryssord nr. 1 PF INNVENDING L FLERE ALEINE DR SYNES EI SVEIV    G RIP FØ LØSØRE E > Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Bernt Nyheim 9046 Oteren Eva Svensson 4014 Stavanger Turid Olsen 3970 Langesund OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut åpnes! VASE MILITANT NAVN FRELSE R D M M DIE RE RELLAHE T EN LITEN GI MI REINLAV ADRESSE G D BYGGEGRUNN S A POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET GJEST P ÅRE SKANSE ED ILTER UTE YTRE SNITTE D T RV ATT TATT I BRUK EGNET BH ETISK VRØVL D 58 > Fagbladet 4/2007 Foto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKON