NYTT Medlemsrekord i Fagforbundet Fagforbundet satte 2. april ny medlemsrekord. Med en økning på 337 medlemmer totalt i løpet av mars har Fagforbundet nå 291.542 medlemmer. 15 fylkeskretser bidro til økningen siste måned. Akershus, Østfold og Sør-Trøndelag økte mest. Akershus, Nordland og Østfold øker mest hittil i år. Det var 1676 innmeldinger og 1340 utmel- dinger siste måned. Det ga en netto økning på 336 medlemmer Hittil i år er denne økningen 1336 medlemmer.    JD Naboen har lånt for mye ...men nordmenn flest vet ikke hvor stor renteoppgang de selv kan tåle, melder Dagens Næringsliv. Under halvparten av norske husstander med boliglån har regnet ut hvor stor renteoppgang de vil klare, viser en undersøkelse utført av MMI for Nordea. 67 prosent av de spurte tror at «de andre» har lånt for mye. Et lån på en million kroner koster 7200 kroner mer i året når renten går opp med en prosent.    SL Jakten på de minste deltidsjobbene Fagbladet vil spore opp Norges minste stillingsbrøk. Finner vi den på jobben din? Send inn dine eksempler på rare, triste, uforståelige og ikke minst små stillingsbrøker. I de neste to månedene vil Fag- bladet presentere eksempler på faste deltidsjobber med merkelige stillingsbrøker. Listen vil bli oppda- tert ukentlig på www.fagbladet.no. Har du en lav stillingsbrøk? Er du nødt til å ta vakter på ulike arbeidsplasser for å få en lønn å leve av? Har du noen rare eksempler fra deltidsnorge? Da vil vi gjerne snakke med deg! Flotte premier – Vi ønsker å sette søkelys på det uverdige deltidssystemet som titusener av Fagforbundets medlemmer må leve med, sier Johnny Daugstad, redaktør i Fagbla- det. Han frister med at den som vars- ler om den minste stillingsbrøken og den som forteller om den mest kreative «deltidskabalen», belønnes med en flott hengekøye. I tillegg blir flere innsendere premiert hver uke. Jobber i fire kommuner – Mange deltidsarbeidende ønsker å utvide stillingsbrøken, men får ikke anledning. Samtidig er det store problemer med å rekruttere nok folk til pleie- og omsorgsyr- kene. Men det er jo nok av folk som vil jobbe, hvis man bare ønsker å gi dem jobb, mener Ann-Mari Wold, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. Regjeringen lover å opprette 10.000 nye stillinger i pleie- og omsorgssektoren. Samtidig er full- tidsstillinger mangelvare. Norge ligger på deltidstoppen i Europa, og det er stort sett kvin- nene som jobber deltid. 73.000 av dem ønsker å jobbe mer, ifølge Statistisk sentralbyrå. Selv om forskjellene mellom kvinner og menn har blitt mindre de siste årene, jobbet flere enn fire av ti av kvinner i arbeids- livet deltid i 2004. Bare Nederland har en større andel yrkesaktive kvinner som jobber deltid. Kontakt oss Kontakt oss på tips@fagforbundet.no eller skriv til Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo (merk konvolutten «deltid»). Du kan også ringe 23 06 44 68 eller 23 06 44 48. Tekst: EVEN TØMTE Bruk dine fordeler i LOfavør Drivstoffbonus med inntil 30 øre pr liter på betjente stasjoner | TOPP 5-GARANTI på strøm 5 % rabatt på bilservice | Inntil 10 % rabatt på feriereiser | Forsikring av bil, hus, reise, barn og ulykke Gode og rimelige bøker | Rabatt på advokattjenester | Rabatt på teletjenester Rabatt på leiebil i Norge og utlandet | Rimelig bilfinansiering | Gratis MasterCard Rabatt på provisjon ved salg av bolig | Gode betingelser på banktjenester | Gode varer på netthandel www.lofavor.no    815 32 600 Fagbladet 4/2007 > 5 Illustrasjon: Tone Lileng fbaargang2007 fbseksjonSAM