TEMA UØNSKET DELTID KVINNEPROBLEM 15 prosent av dem som jobber deltid ønsker å arbeide mer, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer 97.000 under- sysselsatte deltidsansatte. 73.000 av dem er kvinner. Mer enn fire av ti kvinner i arbeidslivet jobbet deltid i 2004. Blant menn var bare én av ti deltidsarbeidende. I Europa er det bare Neder- land som har høyere andel deltidsarbeidende kvinner enn i Norge. «Å MÅTTE KIVE MED KOLLEGER OM VAKTENE, GJØR SÅ KLART NOE MED ARBEIDSMILJØET.» MARIT KRISTOFFERSEN, HJELPEPLEIER 8 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM