SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNIKK > Bransjeavtale på plass Renovasjonsbransjen har vært preget av enkelte useriøse selskaper. En bransje- avtale kan bidra til å rydde opp. 32 > Tapte kampen mot AS Fylkestinget i Nord-Trøndelag har vedtatt å gjøre det fylkeskommunale e-verket til AS til tross for protester fra fagbevegelsen. 34 > Kvinner blant menn Fagforbundet har etablert en faggruppe som skal se på forholdene for kvinner i mannsdominerte yrker. 38 > Takk og farvel Renholderne i Ullensaker i Akershus effektiviserte bort fem stillinger. Politikerne takket for innsatsen, og bestemte at deler av jobben skal konkurranseutsettes. Vannprivati- sering stoppa 7. mars kunngjorde ordføreren i Quito i Ecuador at privatisering av vannet definitivt er stoppet. Dette er en seier for Koalisjonen for forsvar av offentlig vann, en alli- anse bestående av fagforbund, advokater, miljøgrupper, kvinne- grupper, brukerorganisasjoner og organisasjoner for urbefolkningen. Planleggingen av privatiseringen av vann- og avløpselskapet i byen var utført av Price Waterhouse, et multinasjonalt konsulentselskap. Koalisjonen greide å bevise at beregningene fra Price Waterhouse krevde kommunale investeringer på 20 millioner dollar de første fem årene, mens de private som overtok konsesjonene bare skulle investere sju millioner dollar. Fra år seks og de neste 30 årene ville de private selskapene kunne ta ut en profitt på 226 millioner dollar og samtidig få eksklusive rettigheter på alle vann- ressurser i området. Tekst: ROLV RYNNING HANSSEN Må forebygge Siden 1999 har Midt-Hedmark brann- og feiervesen brukt mye av arbeidstida på kontroll og inspek- sjon i stedet for tradisjonell feiing. – Vi har nok dekning for å si at vi har avverget rundt fem husbranner i året på denne måten, sier feierfor- mann Tommy Wernberg og feier- svenn Pål Syljeset til NRK.    PF Kommunestyret i Ullensaker vedtok i slutten av mars at renhol- det i kulturdelen av rådhuset skal settes ut på anbud. Flertallet på 24 stemmer bestod av Høyre, Frp, KrF, Pensjonistpartiet og Venstre. Mindretallet, Ap, SV og Sp, stemte imot en konkurranseutsetting. Har effektivisert I forkant av politikernes behand- ling i renholdssaken har de ansatte gjennomført en omstil- lingsprosess som har hatt en god effektiviseringseffekt. Nye rutiner og omorganiseringer har gjort at drøyt fem stillinger er slanket bort, ifølge Eidsvoll Ullensaker Blad. – Da blir det helt feil hvis vi som takk for denne innsatsen legger deler av jobben ut på anbud. Det er ingen grunn til å betale andre for å administrere de vi leier inn når vi kan gjøre dette selv, sa SVs Terje Enger i debatten. Arbeiderpartiets Ola Nafstad fulgte opp og mente det var en logisk brist i rådmannens argu- mentasjon og innstilling i saken: – Dette er ingen stor ideologisk sak, men handler mest om hvor- dan vi opptrer som arbeidsgiver. Vi konkurranseutsatte renholdet i kulturhuset, og erfaringen er at dette ikke har fungert spesielt bra. ULOGISK: Først effektiviserte renholderne bort fem stillinger. Politikerne takket for god innsats – og konkurranseutsatte deler av arbeidet. Samtidig har vi gode erfaringer med å bruke egne folk, og da er det logisk å fortsette med det, sa Nafstad. Ønsket å sette bort alt Ingfrid O. Tveit fra Frp ville helst satt alt renholdet ut på anbud. – For min del kan alle kommu- nale oppgaver som ikke er myndighetsutøvelse utmerket godt konkurranseutsettes, sa hun i debatten. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 4/2007 > 27 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt fbaargang2007 fbseksjonSAM