AKTUELT Slo privat selskap Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) vant anbudskonkurran- sen om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Andebu kommune. Et privat firma hadde levert anbu- det som i kroner lå lavest, og rådmannen i Andebu innstilte på at kommunen skulle forhandle med firmaet om kontrakt. Teknisk utvalg snudde helt om og anbefalte at kommunen innle- det forhandlinger med det inter- kommunale brannvesenet. Grundige Bakgrunnen for dette var blant annet at utvalgets medlemmer er svært godt fornøyd med den jobben VIB har gjort i kommunen de to siste årene. Utvalget mente også at det ville medføre kontroll og oppfølgingsarbeid fra kommu- nens side hvis det private selskapet vant anbudet, og at dette ville gjøre totalkostnadene høyere enn ved å velge det interkommunale selska- pet. Feiermester Mona Larsen i VIB er meget godt fornøyd med at de vant anbudet på grunn av kvalite- ten de kunne tilby. – Vi har utført feiing og tilsyn i Andebu i to år, og tilbakemelding- ene er veldig positive. I saksdoku- mentene heter det at vi er kjent for å gjøre grundig arbeid, og kommu- nen er svært godt fornøyd med at vi har brukt tiden til blant annet å få på plass godkjente takstiger, noe «Mye av det vi avdekker kan være av stor betydning for de som rykker ut hvis det skulle begynne å brenne.» Mona Larsen, feiermester som betyr mye for sikkerheten. – Slike tilbakemeldinger gjør oss stolt over den jobben vi gjør, sier hun. Kontroll og beredskap på ett sted Det interkommunale brannvesenet har ansvaret for brannberedskapen i kommunen. Mona Larsen mener det er en stor fordel at både tilsyn og beredskap er samlet på ett sted. – Mye av det vi avdekker under kontroll kan være av stor betydning for de som rykker ut hvis det skulle begynne å brenne, for eksempel plassering av gasstanker og andre eksplosive eller brennbare elemen- ter, sier hun. Kontrakten med Andebu ble undertegnet i mars. Den gjelder fra 1. januar i år og varer ut 2010. Vestfold Interkommunale Brann- vesen eies av kommunene Tjøme, Nøtterøy, Horten og Tønsberg. Tekst: PER FLAKSTAD Brannsjefen i Halden ble også havnesjef Både tillitsvalgte og politikere i Halden frykter for dårligere brannsikkerhet når brannsjefen også er blitt havnesjef. – Brannsjefen må være ett hundre prosent opptatt av brann og brannsikkerhet. I Fagforbundet er vi derfor imot denne nye ordningen, sier nestleder i Fagfor- bundet Halden og tidligere brann- mester Arne Helgestad. Han er også tvilende til at en slik kombinert stilling kan forsva- res i forhold til brannforskriften, og han har allerede tatt kontakt med Direktoratet for samfunns- sikkerhet og beredskap (DSB) for å avklare dette. Også venstrepolitiker Roar Günther-Andersen, som sitter i teknisk utvalg, har tatt kontakt med direktoratet. Ifølge NRK Østfold mener han at brannsik- kerheten blir for dårlig når brann- sjefen har en annen jobb. BEKYMRET: Arne Helgestad er bekymret for brannsikkerhe- ten når brann- sjefen har en annen jobb ved siden av. – Vi skal gjennomføre et plan- lagt tilsyn i Halden kommune i juni, sier Hans Christian Madsen i Direktoratet for samfunns- sikkerhet og beredskap til NRK. Han ønsker ikke å kommentere situasjonen med at brannsjefen også er havnesjef, men sier at dette forholdet vil bli tatt opp under tilsynet. Arne Helgestad er glad for at DSB går videre med saken: – Det er viktig at denne problem- stillingen følges opp, sier han. Tekst og foto: PER FLAKSTAD 28 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM